Schermtijd kinderen opgelopen tot 100 minuten per dag

Foto: Pexels; Jessica Lewis Creative

De schermtijd van jonge kinderen tot en met zes jaar is met zeven minuten toegenomen ten opzichte van 2022.

Inmiddels besteden zij gemiddeld honderd minuten per dag aan digitale media. Dat gebeurt vooral op de tablet, telefoon of televisiescherm. Een kwart van de ouders van 0- en 1-jarigen geeft daarbij aan dat hun kind minstens twee uur per dag aan beeldschermen besteedt. Dat meldt Netwerk Mediawijsheid na onderzoek.

Een op de vijf peuters maakt zelfs meer dan drie uur per dag gebruik van digitale media. Volgens de officiële richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden kinderen tot 2 jaar geen schermtijd moeten hebben. Voor kinderen tot 5 jaar is dat maximaal een uur per dag. Het huidige mediagebruik bij jonge kinderen ligt dus aanzienlijk hoger, geeft het Netwerk aan.

Stilzitten

Daarbij wijst het onderzoek ook uit dat digitaal mediagebruik vaak samengaat met stilzitten. En dat het stilzitten toeneemt als kinderen ouder worden. Daarentegen is een kwart van de kinderen tussen de 0 en 6 jaar wel in beweging tijdens het kijken van televisie. De helft van jonge kinderen bewegen als ze luisteren naar muziek of podcasts.

“In voorgaande jaren hebben we al vaker een toename gezien van dagelijkse schermtijd bij jonge kinderen. Dat lijkt zich nu wederom voort te zetten,” zegt lector Jeugd & Media Peter Nikken van hogeschool Windesheim, die dit zorgelijk vindt. “Overmatig gebruik van digitale media en te weinig beweging op jonge leeftijd kan slaap en taalontwikkeling negatief beïnvloeden. Daarbij kan het overgewicht en bijziendheid in de hand werken,” zegt hij.

Balans

Bijna 80 procent van de ouders geeft overigens aan tevreden te zijn over de balans van slapen, bewegen en zitten bij hun kind. Ouders hebben hierin een belangrijke voorbeeldrol, stelt het Netwerk Mediawijsheid. Zowel op het gebied van beweging als gebruik van digitale media. Meer dan de helft van de ouders in dit onderzoek zegt zich bewust te zijn van deze rol.

Tegelijkertijd vindt bijna de helft van de ouders het moeilijk om het goede voorbeeld te geven. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld zelf niet te veel op hun telefoon te zitten. “Dat digitale media onderdeel zijn van het dagelijks leven, daar kunnen we niet meer omheen. Maar we kunnen wel kijken naar hoe, wanneer en hoe lang jonge kinderen er gebruik van maken,” zegt onderzoeker Anouk Tuijnman van het Trimbos-instituut.

Jaarlijks onderzoek

Het onderzoek Iene Miene Media naar het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen vindt jaarlijks plaats. Dit jaar was er ook een verdiepend onderzoek. Het onderzoek werd gehouden onder 1076 ouders van kinderen van negen maanden tot en met zes jaar.

Cookieinstellingen