Alles op alles voor behoud van spoedeisende hulp

Foto: PR CuraMare

De gemeente Goeree-Overflakkee zet alles op alles om de spoedeisende hulp in Dirksland te laten blijven. Dat gaf de burgemeester aan tijdens de raadsvergadering.

Ze reageerde daarmee op een motie die door alle partijen werd ingediend tijdens de vergadering van donderdag 10 november. In de afgelopen week stuurden de fracties van de raad al een brief naar de Tweede Kamer. Deze was gericht aan de Kamerleden in de commissie VWS. Zij debatteerden afgelopen woensdag over de nieuwe Beleidsnota Toekomstbestendige Acute Zorg met minister Ernst Kuipers.

In deze nota staat dat de norm van 45 minuten om de SEH te bereiken wordt losgelaten. De vrees is dat de spoedeisende zorg dat uit Dirksland verdwijnt. En daarmee komt ook de toekomst van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onder druk te staan.

Gedeelde zorg

De zorg van de fracties wordt gedeeld door het college van burgemeester en wethouders. Eerder ondertekende het college al een gezamenlijke brief vanuit verschillende regiogemeenten. Ook is de burgemeester de afgelopen maanden bezig geweest om het belang van het ziekenhuis bij het Rijk onder de aandacht te brengen. Dat gebeurde in goede samenwerking met onder andere CuraMare.

In de brief van de fracties staat dat een goed functionerende SEH in deze grote en dunbevolkte regio essentieel is. “Het loslaten van de 45-minutennorm is een heilloze weg met grote negatieve gevolgen voor de regio. We verzoeken u met klem om kritisch naar de nota te kijken en te concluderen dat deze norm niet geschrapt dient te worden. Alleen op deze manier kan de noodzakelijke acute zorg dicht bij de patiënt behouden blijven,” zo luidt de brief.

Debat

Tijdens het debat van woensdag bleek dat ook bij Kamerleden zorgen leven over het loslaten van de norm. Ook zij zien mogelijke consequenties voor streekziekenhuizen. Minister Kuipers gaf aan dat de huidige norm en financiering van acute hulp in stand blijft tot er een nieuwe norm is. Ook komt er een nieuwe financiële regeling om kwetsbare spoedposten open te kunnen houden. De patiënt staat hierbij centraal, benadrukte hij. Kuipers wil in het najaar van 2023 het voorstel voor een nieuwe norm bespreken met de Tweede Kamer.

Dat blijft reden voor de gemeente om op alle mogelijke manieren te blijven benadrukken hoe belangrijk de spoedeisende zorg én het ziekenhuis is voor de regio. Met één doel: de SEH in Dirksland moet open blijven.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen