Coöperatie Deltawind deelt met de omgeving

Foto: Herman Maas

Coöperatie Deltawind is van de lokale bevolking. Het uitgangspunt is dat ook inwoners van Goeree-Overflakkee mee profiteren van inkomsten uit de lokale windprojecten.

In de afgelopen maanden is er op diverse manieren gedeeld met de mensen. Lokale initiatieven hebben op deze manier een mooi steuntje in de rug ontvangen.

Lokaal eigendom

De Coöperatie is opgericht door en voor de lokale bevolking. Het doel is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in eigendom van de lokale bevolking. Ieder jaar ontvangen leden, die gezamenlijk in het bezit zijn van bijna €5 miljoen aan Obligaties Deltawind, rente over hun obligaties. Die rente wordt gebaseerd op de Windex (hoe hard waait het in een jaar).

In 2019 kwam het rente percentage uit op 5,4%. In dit jaar heeft Deltawind in totaal ruim € 246.000 aan rente uitgekeerd aan haar ruim 2.300 leden.

Obligaties Windpark Battenoert

Ook Windpark Battenoert keert ieder jaar rente uit aan haar obligatiehouders. Voor dit park is in 2015 voor bijna €1 miljoen aan obligaties verkocht aan leden en inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Obligatiehouders ontvangen ieder jaar 4,5% rente over hun investering. In 2019 is in totaal ruim € 42.000 aan rente uitgekeerd.

Windfonds Battenoert

Windpark Battenoert draagt af aan een eigen Windfonds. De omgeving heeft in 2015 zelf bepaald hoe de bijdrage wordt verdeeld over enerzijds omwonenden en anderzijds de beide dorpsraden. Omwonenden binnen 1.500 meter van het windpark ontvangen een vaste vergoeding en de dorpsraden van beide dorpen delen het overige deel.

De bijdrage wordt gebaseerd op de energieproductie. Per geproduceerde MWh gaat het om € 0,35. Windpark Battenoert produceerde in 2019 in totaal 36.529 MWh aan schone energie. Daardoor is er dit jaar ruim € 12.000 euro afgedragen. Na afdracht aan de omwonenden resteert er ruim € 4.800,-voor Dorpsraad Nieuwe-Tonge en € 2.400,- voor Dorpsraad Oude-Tonge.

Dorpsraad Nieuwe-Tonge gebruikt de bijdrage van dit jaar voor het realiseren van een speeltuin in het dorp. Daarvoor wordt ook een bijdrage vanuit Windfonds Krammer benut. De dorpsraad van Oude-Tonge heeft een nieuwe bestemming voor de bijdrage van dit jaar nog in overweging.

Windfonds Krammer

Ook Windpark Krammer heeft een Windfonds. Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit wordt door het windpark € 0,50 aan het Windfonds en Stichting Omwonenden gedoneerd. Via het Windfonds gaat circa € 90.000 naar duurzame projecten uit de regio en circa € 60.000 naar direct omwonenden. Dit gebeurt in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming in zonnepanelen of een jaarlijkse bijdrage in de (groene) energierekening.

Verenigingen of organisaties uit de omgeving van Windpark Krammer kunnen voor een financiële bijdrage aan hun duurzame project een aanvraag indienen bij het Windfonds Windpark Krammer. Meer informatie is te vinden op de website van Windpark Krammer.