Beheer zwembaden naar SRGO

Foto: Sam Fish

Vanaf 1 januari 2017 verzorgt stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) de exploitatie en het beheer van de zwembaden De Gooye, De Staver en ’t Zuiderdiep, de multifunctionele accommodaties Dorpstienden en De Grutterswei en de buurtaccommodaties ’t Haegse Huus en Oostdam.

Door de exploitatie en het beheer van de verschillende (multifunctionele) accommodaties onder te brengen bij één partij, ontstaat een solide basis voor het in stand houden van de maatschappelijke voorzieningen op Goeree-Overflakkee.

De drie zwembaden en de vier accommodaties zijn in eigendom van de gemeente Goeree-Overflakkee. Om de sport- en recreatieve (stimulerings)mogelijkheden binnen de gemeente zo goed mogelijk in te vullen, heeft de gemeente verschillende gesprekken gevoerd met stichting Olympia, stichting De Gooye en het gemeentelijke zwembad ’t Zuiderdiep. De insteek van de gesprekken was enerzijds de bezuinigingsopgave van de drie zwembaden en anderzijds de meest toekomstbestendige invulling van de exploitatie en het beheer van de huidige voorzieningen. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot het onderbrengen van de exploitatie en het beheer bij één partij.

LEES OOK: Knuffelbuddy’s voor zieke kinderen Dirksland Ziekenhuis

De exploitatie van de drie zwembaden is voor een periode van vijf jaar ondergebracht bij de stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee. Ten minste twee keer per jaar bekijkt de gemeente samen met de stichting of deze opzet kan worden verbeterd om nog meer toegevoegde waarde te leveren.

Naast de zwembaden, was de gemeente Goeree-Overflakkee ook op zoek naar een partij voor de exploitatie en het beheer van de vier accommodaties in Goedereede, Ouddorp, Oude-Tonge en Stellendam. Ook hiervoor zijn afspraken gemaakt met stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee. Voor een periode van een jaar neemt de stichting het beheer en de exploitatie voor haar rekening. Na een jaar vindt een evaluatie plaats om te bekijken of deze opzet wordt voortgezet of dat een andere constructie nodig is

Het onderbrengen van het beheer en de exploitatie bij de stichting heeft geen consequenties voor inwoners en gebruikers van de verschillende zwembaden en accommodaties.

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee
In juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om één eilandelijke organisatie te vormen voor het beheren en exploiteren van de drie zwembaden per 1 januari 2017. De gemeenteraad heeft vervolgens in september 2016 een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van het zwembad de Gooye. Hierdoor kon de stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee definitief worden gevormd. Een stuurgroep, met vertegenwoordigers van de gemeente en de drie zwembaden, heeft de vorming van de stichting voorbereid.

LEES OOK: Speciale vuurwerkafvalzakken uitgedeeld in Stad aan ’t Haringvliet

De stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee is een nieuwe stichting, bestaande uit onder meer mensen uit stichting Olympia (Staver), stichting de Gooye en het zwembad ‘t Zuiderdiep. De stichting gaat een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van het kwalitatief faciliteren, organiseren en stimuleren van sport en secundair cultuur. Dit gaat zij doen in nauwe samenwerking met de inwoners, de huidige gebruikers en ander organiserend vermogen. De kracht van verbinden is hierbij het thema. De inzet van de stichting is een efficiënter gebruik van de bestaande middelen.

Reacties

Cookieinstellingen