Ruim helft Nederlanders beweegt nog niet genoeg

Foto: Pixabay; HeungSoon

Bijna de helft van de Nederlanders vanaf 4 jaar bewoog vorig jaar genoeg. Dat telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Om precies te zijn gaat het om 47 procent van de Nederlanders. Deze groep voldeed wel aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Volgens deze adviezen zouden volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen. Dat kan zijn lopen, fietsen, zwemmen of een andere sport. Voor kinderen is dat dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Dit kan bijvoorbeeld zijn atletiek, voetbal of dansen.

Weinig vooruitgang 

Er zit weinig vooruitgang in de beweegdrift van de Nederlanders. Dat blijkt uit een vergelijking met eerdere jaren. Wel zijn meer kinderen van 4 tot 12 jaar en mensen van 75 jaar of ouder vorig jaar voldoende gaan bewegen. De kinderen tot 12 jaar speelden vaker buiten en liepen ook vaker naar school. De senioren gingen vaker aan de wandel.

In 2021 voldeden 18- tot 65-jarigen (48 procent) minder goed aan de beweegrichtlijnen dan in de periode van 2018 tot en met 2020 (50 tot 56 procent). Vooral tot 35 jaar werd er minder gefietst.

Gezondheidsenquête 

Het statistiekbureau hield een gezondheidsenquête en stelde een leefstijlmonitor op in samenwerking met gezondheidsinstituut RIVM. In hoeverre het allemaal met corona te maken heeft, is lastig te zeggen. Er werd de mensen naar hun gedrag in een ‘normale’ week gevraagd. Dit was in coronatijd echter een veranderend begrip.

Daarbij leken veel mensen te gaan wandelen, maar waren sportscholen veelvuldig dicht en mocht er vaak niet in groepsverband worden gesport.

Cookieinstellingen