Zwemmers Schotejil nemen afscheid van trainers

Foto: Zwemclub de Schotejil

Op dinsdag 17 juli namen Arjanne Zijlstra en Andries Hagoort afscheid als trainers van zwemclub de Schotejil.

Beiden werden toegesproken door Marco Franzen, voorzitter van de Schotejil. Adrie Noordijk sprak hen toe namens de andere trainers en de wedstrijdcommissie. Hun jarenlange inzet werd gememoreerd. Beiden waren geruime tijd als ploegleider aanwezig bij wedstrijden.

Verder werd er teruggekeken op hun inspanningen voor de Evenementencommissie van de club. In de hoedanigheid als organisator van diverse zwemkampen werd op allerlei manieren ontspanning geboden aan de leden. Met dit afscheid komt een einde aan hun meer dan 60 jaar Schotejil bemoeienis. Beiden hebben ruim 30 jaar trouwe dienst geleverd aan de vereniging.