CDA blij met coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland’

Foto: CDA Zuid-Holland

“Een mooi resultaat en een akkoord om trots op te zijn,” zegt lijsttrekker en kandidaat- gedeputeerde Meindert Stolk over het coalitieakkoord.

“Het akkoord ‘Krachtig Zuid-Holland’ geeft aan hoe we de grote en urgente uitdagingen in Zuid-Holland willen aangaan. En hoe we in een brede samenwerking van partijen gezamenlijk optrekken. Bijvoorbeeld om het landelijk gebied te verduurzamen en de natuur in stand te houden. Maar ook om voldoende woningen te bouwen en te werken aan een brede welvaart voor al onze inwoners.”

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen is er veel gesproken tussen de fracties van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Op maandag 19 juni werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd voor de komende Statenperiode.

Fijn wonen

Voor het CDA is het van belang dat het voor iedereen fijn wonen is in onze Provincie, ook in de landelijke gebieden. Voor gemeente wordt het mogelijk om extra woningen te bouwen aan de rand van woonkernen. Alleen zo worden voorzieningen en leefbaarheid op peil gehouden. Het principe van ‘een straatje erbij’ uit het CDA-verkiezingsprogramma is letterlijk terug te vinden in dit coalitieakkoord.

Daarnaast is het van belang dat de woningvoorraad groter wordt,” vindt ook Meindert Stolk. “Bouwlocaties zoals de Gnephoek (Alphen aan den Rijn) en Sliedrecht-Noord zijn kansrijke locaties waar we snel woningen kunnen bouwen. Daarnaast zal er een inhaalslag gemaakt worden met de realisatie van voldoende sociale huurwoningen. De woningnood is enorm en niets doen is voor het CDA geen optie. Jongeren, starters en doorstromers zijn massaal op zoek naar geschikte en betaalbare woningen. Gemeenten die nog steeds tegen de afspraken in te weinig sociale huurwoningen bouwen, kunnen er wat deze coalitie betreft niet meer onderuit komen.”

Bereikbaarheid

Ergens fijn kunnen wonen betekent ook dat gebieden in de provincie bereikbaar moeten zijn. “Er zijn dan ook goede afspraken gemaakt over bereikbaarheid en mobiliteit,” aldus CDA-Statenlid Michel Rogier. Hij was medeonderhandelaar voor dit coalitieakkoord. “We gaan per woonkern bekijken welke mix van openbaar vervoer mogelijk is. Dat doen we samen met gebruikers en vervoerders. Buslijnen, deelvervoer, OV-fiets, kleinere busjes en OV-hubs, alles is mogelijk. Wat mij betreft is de expertise van reizigersverenigingen zoals ROVER daarbij noodzakelijk.”

Namens het CDA wordt Meindert Stolk gedeputeerde. Hij wordt daarbij verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie & Innovatie, Circulaire Economie, Toezicht en Handhaving, Cultuur en Erfgoed.

Het coalitieakkoord is terug te vinden via de website van de provincie Zuid-Holland.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen