Gedeputeerden CDA en VVD samen voor stikstofaanpak

Foto: Pixabay

Gedeputeerden van het CDA en de VVD van de provinciale fracties slaan de handen ineen. Ze willen een provinciale aanpak van het stikstofbeleid.

Meindert Stolk is van het CDA en Jeanette Baljeu van de VVD. Zij willen samen met de boeren streven naar een gebiedsoplossing op maat. Het is tijd om het verloren vertrouwen terug te winnen, stellen ze. “Zuid-Holland is te gevarieerd voor een eenzijdige aanpak,” vindt Stolk. “Zelf hadden we al drie gebiedstypen aangewezen. Dat zijn de zuidwestelijke delta, de veenweiden en het kustgebied. Daarin sturen we op hoofdlijnen die we in de regio verder differentiëren in samenspraak met betrokkenen. De stikstofaanpak is voor ons geen dictaat. Het is een samenspel.”

Thema-avond

Stolk was vorige week aanwezig op de thema-avond van CDA Nissewaard. Daar werd ook gesproken over de aanpak van het stikstofbeleid. De aanwezigen herkenden dat het vertrouwen tussen de overheid en sector erg geschaad is. Stolk verwees naar de provinciale aanpak die op 1 juli 2023 gereed moet zijn.

“Neem als sector nu al initiatief om je gezamenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op te verwachten regelgeving. Ook al is er nog veel onduidelijk,” stelde Stolk. Ook Jaco Kastelein, woordvoerder stikstof van de CDA- Statenfractie, beaamt dit. “Het is altijd beter dat de agrarische sector een stap voorwaarts zet. De provincie moet een goed plan omarmen en zorgen dat er voldoende tijd is om het in te vullen. Bij het invullen van de opdracht moet er oog zijn voor verdiencapaciteit en kansen voor jonge ondernemers. Dit is de voorwaarde om er een succes van te maken”.

Motie

Een aangenomen motie van het CDA-Nissewaard riep het college op om actie te ondernemen en met een initiatief te komen voor een overleg met de landbouwsector, natuurorganisaties en de provincie. Het doel daarvan is om partijen samen te brengen tot een gebiedsgerichte aanpak die rekening houdt met alle betrokken belangen. Het CDA-Nissewaard is blij dat zij met de themabijeenkomst van vorige week een bijdrage kan leveren aan herstel van het vertrouwen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen