Alleen 70-plussers mogen stemmen per briefstem

Foto: Pixabay

Alle 70-plussers in Nederland mogen met de komende Tweede Kamerverkiezingen stemmen per brief. Maar niet iedereen is het daar helemaal mee eens.

Door alleen de 70-plussers per brief te laten stemmen, is er sprake van oneerlijke verkiezing. Dat zegt de advocaat van de Partij voor de Dieren. Hij zei dit tijdens een kort geding dat door de politieke partij werd aangespannen tegen de Staat. Hiermee wordt volgens advocaat Phon van den Biesen “voor het eerst in onze geschiedenis de integriteit van onze verkiezingen aan het wankelen gebracht”.

De rechtbank in Den Haag doet op 19 februari uitspraak over het kort geding.

Discriminatie

Volgens de PvdD is er sprake van discriminatie als alleen de ouderen per brief mogen stemmen. Volgens hen zijn er nog veel meer groepen die kwetsbaar zijn. Zij kunnen of durven door de huidige maatregelen en het virus misschien niet te gaan stemmen. Het zou hierbij om zo’n 10 procent van de mensen gaan die tijdens de vorige verkiezing wel zijn gaan stemmen. Zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Mensen boven de 70 jaar mogen per brief stemmen. In de regel zijn zij kwetsbaarder voor het coronavirus dan jongere mensen. Van een ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd is geen sprake, zegt de landsadvocaat. “In de Tweede en Eerste Kamer is hier uitvoerig over gedebatteerd.” Volgens haar is meermaals gevraagd of de groep kwetsbaren uitgebreid moest worden. “Daar is niet voor gekozen.”

Niet uitvoerbaar

Volgens de landsadvocaat is het overigens ook ‘praktisch niet uitvoerbaar’ om het briefstemmen uit te breiden. “Het produceren en versturen van 2,4 miljoen briefstembescheiden voor 70-plussers is al een hele operatie.”

Maatregelen

Het kabinet treft voor de verkiezingen verschillende maatregelen. Zo moet iedereen op 17 maart gewoon veilig kunnen gaan stemmen voor de Tweede Kamer. Behalve dat 70-plussers per brief mogen stemmen, is er nog meer geregeld. Zo is een deel van de stembureaus al open op 15 en 16 maart voor kwetsbare mensen onder de 70 jaar. Ook mag iedereen dit jaar voor drie anderen een volmacht stem uitbrengen. Normaal gesproken zijn dat er maximaal 2.

Uitstel of niet?

De regering doet er alles aan om de verkiezingen door te laten gaan. Toch klinkt er de laatste tijd veel geluid om de verkiezingen uit te stellen. Zeker met het oog op de oprukkende Britse variant van het virus. Zo zijn er diverse burgemeesters die pleiten voor uitstel, maar ook Ieder(in). Dat is de organisatie die opkomt voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Zij vinden dat iedereen zou moeten kúnnen stemmen per brief.

Het kortgeding is overigens niet om de verkiezingen uit te stellen. “Dat zou bijvangst zijn,” aldus Van den Biesen.