Schoolveiligheidsconvenant 2024-2028 ondertekend

jun 21 , 13:16 Gemeente
ondertekening schoolveiligheidsconvenant
Op donderdag 20 juni is het schoolveiligheidsconvenant ‘Veiligheid in en om de school 2024-2028’ ondertekend.
Het convenant werd ondertekend door vertegenwoordigers van CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis, Beroepscampus, Albeda college, Lentiz MBO Middelharnis, politie en de gemeente. Dit convenant markeert een belangrijke stap in de samenwerking tussen de partijen op het gebied van veiligheid.
In het convenant staan afspraken over de samenwerking en de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige en leefbare schoolomgeving, maar ook aan het verbeteren van gelijke kansen van jongeren. Naast het aanpakken van problemen in en rond de school wordt stevig ingezet in op preventie. Denk aan het voorkomen van strafbare feiten, overlast en andere aantastingen van de veiligheid.

Wijkagent met volledige focus op jeugd

De politie is blij met dit convenant. “Een veilig schoolklimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal”, vindt ook Jan-Willem van Doorn. Hij is teamchef van het basisteam Haringvliet. “Wij leveren hier dan ook een extra bijdrage aan. Daarom hebben wij als politie een wijkagent aangesteld met een volledige focus op de jeugd. Dat is echt uniek. Deze wijkagent heeft een verbindende én signalerende rol en zoekt waar nodig de samenwerking met de andere partners uit het convenant. Hiermee versterken we elkaar en hebben we samen alle aandacht voor de veiligheid op en rondom de scholen.”

Samenwerking nog steviger vormgeven

“School is onderdeel van de samenleving”, geeft Arie Cové aan. Hij is bestuurder van de RGO/SOVOGO. “En het is van groot belang dat de veiligheid voor leerlingen in en rond de school gegarandeerd is. Dit convenant onderstreept onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om niet alleen problemen aan te pakken, maar ook te voorkomen.”
Erik Olislagers, bestuurder CSG Prins Maurits vult aan: “Ontzettend mooi om te zien dat we de samenwerking op het thema veiligheid nog steviger vormgeven met elkaar. Daar staat dit convenant ook symbool voor. We hebben elkaar hard nodig om te zorgen voor een veilige omgeving voor alle jongeren op Goeree-Overflakkee.”

Belang van het delen van kennis

“Fijn dat we deze stap gezet hebben met elkaar”, geeft wethouder Berend Jan Bruggeman aan. “Belangrijk in de samenwerking is het delen van kennis, nieuwe inzichten en hulpmiddelen op het gebied van veiligheid. Samen zorgen we voor een veilige plek op school voor onze leerlingen.”