Verbetering parkeerterrein Goudsmiene

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdens een informatieavond in januari 2018 over een nieuw aan te leggen parkeerterrein Goudsmiene in Ouddorp, droegen omwonenden enkele verbeterpunten aan.

De gemeente Goeree-Overflakkee is met deze punten aan de slag gegaan, met als resultaat een plan waarmee de verkeersveiligheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer is verbeterd. Het ontwerpbestemmingsplan, dat het parkeerterrein mogelijk maakt, ligt tot en met 17 april 2018 ter inzage.

Op 10 januari 2018 organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een informatieavond over het plan om een nieuw partkeerterrein en een nieuwe rotonde aan te leggen in Ouddorp. Het parkeerterrein ‘Goudsmiene’ wordt aangelegd tussen Spaanseweg en de Achterweg. De nieuwe rotonde moet komen op de kruising Bredeweg/Oosterweg.

Hoewel de meeste bezoekers van de informatieavond positief waren over beide plannen, zijn er ook enkele verbeterpunten aangedragen voor het parkeerterrein Goudsmiene. Deze punten hadden met name betrekking op de verkeersveiligheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer.

LEES OOK: Gemeente roept jongeren op om te gaan stemmen

Verbeterpunten
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft na de informatieavond bekeken welke wijzigingen in het plan aangebracht konden worden, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. Dit heeft geleid tot de aanpak van de verkeersveiligheid van de kruising Spaanseweg/Hazersweg. Ook wordt na realisatie van het parkeerterrein een parkeerverbod in de Spaanseweg ingesteld, om daarmee het voetpad vrij te houden en de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer te verbeteren.

Een aangedragen verbeterpunt over het veranderen van de aan- en afvoerroutes op het parkeerterrein is niet overgenomen. De reden hiervoor is dat deze aanpassing de bereikbaarheid van het parkeerterrein zou verslechteren.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan parkeerterrein Goudsmiene biedt het kader om een parkeerterrein in het plangebied mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 17 april 2018 ter inzage en is in te zien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reacties