FOTO’s: Lintjesregen ook op GO

SOMMELSDIJK - Koninklije onderscheiding voor dhr L.H. Rietdijk uit handen van burgemeester Ada Grootenboer
Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op woensdag 26 april verraste burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zes inwoners van Goeree-Overflakkee.

De burgemeester bezocht de decorandi thuis of op hun werk. De heer M. van ’t Geloof uit Dirksland, de heer L.H. Rietdijk uit Sommelsdijk, de heer W.C. Melissant uit Middelharnis en de heer mr. C.N. Schuring uit Middelharnis werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heren T. Plooij uit Middelharnis en drs. J.H.A. Leenders, MSc uit Dirksland werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer drs. J.H.A. Leenders, MSc uit Dirksland
De heer Leenders heeft zich niet alleen lokaal maar ook regionaal, nationaal en zelfs internationaal ingezet. In zijn werkzame leven was hij in dienst bij stichting Zuidwester. Hij begon als logopedist en werd, na diverse functies naar volle tevredenheid te hebben vervuld,  manager Kwaliteit Zuidwester. Naast deze baan was de heer Leenders voorzitter van de Ondernemingsraad van Hernesseroord, afgevaardigde voor Stichting Steunfonds verstandelijk gehandicapten Goeree-Overflakkee, lid bestuur Stichting Gezinsverzorging, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie, raadslid voor de gemeente Dirksland, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, voorzitter Stichting Volwassen Educatie Goeree-Overflakkee, lid Algemeen Bestuur Avondschool Mavo Middelharnis, lid kerkenraad Remonstrantse gemeente Sommelsdijk, voorzitter en erelid Oranjevereniging Dirksland, voorzitter Eerste Flakkeese Vogelvereniging, bestuurslid Muziekvereniging Amicitia, voorzitter vrienden van het Schipperke, voorzitter Dorpsraad Dirksland en secretaris van de Identiteitsraad Geldershof.

DIRKSLAND – Koninklije onderscheiding voor dhr J.H.A. Leenders uit handen van burgemeester Ada Grootenboer

LEES OOK: ‘Behoud de kernwaarden op de Kop van GO’

De heer M. van ’t Geloof uit Dirksland
De heer Van ’t Geloof is sinds de oprichting in 1967 vrijwilliger bij voetbalvereniging DVV’09 Dirksland. Naast zijn functie binnen het hoofdbestuur nam hij zitting in de jeugdcommissie om de zaken aangaande de jeugdleden de juiste richting op te krijgen. De organisatie rondom alle jeugdteams, zoals het regelen van trainers, leiders en kleding vergde veel tijd. En mocht er een trainer eens verhinderd zijn, dan stond hij klaar om bij te springen. Na deze bestuursfuncties te hebben vervuld, werd hij medewerker van de onderhoudsploeg, dat hij nog steeds doet. Ook is hij coördinator van het ophalen oud papier. Hij regelt de vrijwilligers en stemt de opslag en het vervoer af en helpt zelf mee bij het ophalen. De opbrengst komt ten goede aan de Hervormde Gemeente Dirksland. Daarnaast was hij van 1972 tot 2002 secretaris en penningmeester van de dam-  en schaakvereniging Dirksland.

DIRKSLAND – Koninklije onderscheiding voor dhr M. van ’t Geloof uit handen van burgemeester Ada Grootenboer

De heer L.H. Rietdijk uit Sommelsdijk
De heer Rietdijk was vier jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart.  Hij was tevens voorzitter van de afdeling Modelvliegsport. Hierdoor heeft hij veel kunnen betekenen voor modelvliegend Nederland en voornamelijk voor de modelvliegclubs die hij met zijn kennis en ervaring ondersteunde bij terreinproblematiek. Ook was hij elf jaar voorzitter van de Watersportvereniging Zwartewaal. Hij was in diezelfde periode voorzitter van de Stichting Overleg Brielse Meer, een stichting die zich al jaren bezighoudt met de ontwikkeling en behoud van het Brielse Meer als recreatiegebied. Ook het jaarlijkse Brielse Meer Spektakel is door zijn jarenlange ervaring, grote netwerk en tomeloze inzet een zeer succesvol evenement geworden, en uiteindelijk nog met een seizoen verlengd. Vanaf 1977 was hij actief lid van modelvliegclub Schouwen-Duiveland / Goeree-Overflakkee (SDGO). In 1992 werd hij voorzitter en bleef dat tot 2006. Dankzij zijn inzet heeft hij het in 1993 voor elkaar gekregen dat SDGO zich heeft gevestigd in Middelharnis. In 2006 nam hij afscheid van het voorzitterschap maar in 2014 werd hij opnieuw voorzitter, en is dat tot op heden nog steeds.

SOMMELSDIJK – Koninklije onderscheiding voor dhr L.H. Rietdijk uit handen van burgemeester Ada Grootenboer

LEES OOK: Sneller internet op Kop van GO door antenne op vuurtoren

De heer W.C. Melissant uit Middelharnis
De heer Melissant was in 1985 medeoprichter en voorzitter van Christelijk Gemeente Koor Jeduthun. In 1997 legde hij zijn bestuursfunctie neer en is sinds die tijd actief lid. Vanuit een diaconaal bewogen hart binnen de kerkelijke gemeente, was hij zeventien jaar als diaken voor de Hervormde Gemeente Middelharnis altijd praktisch bezig in de zorg voor ouderen. Ook is de heer Melissant al zeven jaar mantelzorger via de stichting Sjaloomzorg. In werkelijkheid is zijn werk voor Sjaloomzorg maar een klein gedeelte van wat hij al zo’n 50 jaar doet. Ongeacht wie er op zijn weg komt, staat hij voor zijn naaste klaar. Hij verleent hulp op het gebied van financiën, aanschaf van kleding en het vervoer naar dokter- en ziekenhuisbezoek. Daarnaast was hij lid van de identiteitsraad voor het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Hij toonde grote betrokkenheid en inzet en adviseerde geheel belangeloos de Raad van Bestuur en het locatiemanagement over identiteitsgebonden zaken. Hiermee leverde hij een bijdrage aan het in stand houden van de goede band tussen de zorgorganisatie en de gemeenschap van het hele eiland.

Middelharnis – Koninklije onderscheiding voor dhr W.C. Melissant uit handen van burgemeester Ada Grootenboer

De heer mr. C.N. Schuring uit Middelharnis
De heer Schuring is sinds 1984 notaris bij Schuring & Benschop Netwerk Notarissen. Naast deze drukke baan en mede als gevolg van deze functie, verricht hij veel vrijwilligerswerk.

Zo is hij bestuurder van de stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg. Vanaf de dag van oprichting van hospice Calando in 1998, is hij lid van het bestuur. Met grote betrokkenheid en inzet behartigde hij de belangen om het mogelijk te maken dat er een hospice op Goeree-Overflakkee kwam én kon blijven bestaan. Mede door zijn inzet is er een grote maatschappelijke betrokkenheid verworven, zodat de beperkte structurele middelen steeds vanuit de samenleving werden aangevuld. Ook is de heer Schuring sinds 2002 voorzitter van de Klachtencommissie Cliënten van Stichting Zuidwester. Zijn voorzitterschap kenmerkt zich door zijn onafhankelijke opstelling, zijn juridische deskundigheid, zijn integriteit en zijn interesse voor de medemens met een beperking. Voor de Dr. Jan Meerwaldt stichting is hij ruim 27 jaar penningmeester/secretaris. Het doel van de stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de neurologie, door het uitloven van een tweejaarlijkse prijs en door het verlenen van reisstipendia (beurs voor gepromoveerde onderzoekers) aan jonge neurologen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het buitenland.

LEES OOK: Natte lancering vierde TOF Magazine in Stellendam

Sinds 1984 is de heer Schuring penningmeester en conservator bij Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee. De functie van penningmeester is nogal omvattend; de administratie van ± 600 leden en ook de contacten met sponsoren, vragen heel speciale inzet en aandacht. Door zijn niet aflatende inzet, activiteiten en adviezen is het museum in het bezit van heel aparte en unieke collecties en van prachtige gebruiksvoorwerpen uit het verleden.

Middelharnis – Koninklije onderscheiding voor dhr C.N. Schuring uit handen van burgemeester Ada Grootenboer

De heer T. Plooij uit Middelharnis
De heer Plooij is directeur/eigenaar van TBP Electronics B.V. / TBP Holding B.V. Vanaf de start van de onderneming heeft hij een onderneming opgebouwd waarmee circa 125 arbeidsplaatsen zijn gecreëerd. De Commissaris van de Koning J. Smit schreef onlangs dat het zeer bijzonder is om te zien dat een bedrijf dat de heer Plooij 40 jaar geleden zelf is begonnen, is uitgegroeid tot zo’n vooraanstaande en innovatieve speler in de elektronicawereld. Tevens is de heer Plooij bestuurslid van de FHI, Federatie van technologiebranches. Door zijn inzet en onbaatzuchtige en visionaire wijze van optreden binnen de Nederlandse Brancheorganisatie voor industriële elektronica, heeft hij in de jaren 1997 tot en met 2015 een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse maatschappij en economie. Een bijzondere prestatie verrichtte hij in 1999. Hij bracht een groep bij elkaar met concurrerende leveranciers van productiemachines voor elektronicaproductie in een collectief, dat gezamenlijk een complete werkende productielijn realiseerde op de beursvloer om aanschouwelijk te maken voor een breed publiek hoe elektronicaproductie in zijn werk gaat. Ook internationaal trekt deze Live Productielijn veel aandacht. Daarnaast is de heer Plooij vrijwilliger bij openbare school De Pannenbakker. Bij activiteiten zoals het zomerfeest, kerstdisco of leerstofondersteuning zet hij zich enthousiast in als DJ van de disco of helpt hij met proefjes ter ondersteuning van de lessen natuur & techniek. Voor de Ladies Circle Goeree-Overflakkee organiseert hij sinds 2008, in samenwerking met de Soroptimisten en de Ronde Tafel Goeree-Overflakkee, de Poterparty (sinds vorig jaar Wintersensation). De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. De heer Plooij verzorgt hier de muziek (DJ Thom), het geluid en het licht. Mede dankzij zijn inzet is het jaarlijkse event een groot succes.

DIRKSLAND – Koninklije onderscheiding voor dhr T. Plooy uit handen van burgemeester Ada Grootenboer

Reacties