Politiek is goed luisteren

Foto: SGP Goeree-Overflakkee

 

“Politiek is goed luisteren en belangen afwegen. Daarom verdient de partij die zorgen van mensen benoemt en serieus neemt onze steun.” Deze boodschap gaf de heer Geert Schipaanboord tijdens de SGP-debatavond woensdag 22 februari in Ooltgensplaat.

De heer A. Weggeman liep in deze belangenafweging een aantal praktische voorbeelden af bij een bijeenkomst op donderdag 23 februari in Middelharnis. Beiden staan op de kandidatenlijst voor de SGP.

Schipaanboord benoemde drie hoofdthema’s vanuit het verkiezingsprogramma: veilig leven, beschermwaardig leven en samenleven in Europa. “De eerste kerntaak van de overheid is zorg voor Nederland. Daarom is het belangrijk meer te investeren in defensie en hierover afspraken te maken binnen Europa voor de langere termijn. We kennen in ons land vrijheid van godsdienst, een groot goed. Dit dienen we te bewaken juist bij de overkomst van grote groepen vluchtelingen. Deze kunnen we tijdelijk opvangen; alleen langer indien echt nodig. Het menselijk leven dient te worden beschermd vanaf het prilste begin tot en met het levenseinde. Er ligt een mooie taak voor kerken en verenigingen hiermee actief aan de slag te gaan. Ouderen verdienen onze waardering.” Over Europa was hij duidelijk: “niet méér Europa maar Europa hervormen en alleen bij 2/3 meerderheid in het parlement bevoegdheden overdragen,” verwijzend naar het wetsvoorstel van de SGP hierover.

LEES OOK: Kees van der Staaij (SGP) komt naar Flakkee

Politiek in de eindtijd
De heer Weggeman hielt bij de plaatselijke afdeling van de SGP te Middelharnis-Sommelsdijk een interactieve lezing over politiek in de eindtijd. De inzet van de lezing werd gevormd door Jezus’ eschatologische opmerkingen die terug te vinden zijn in Lukas 17. De eindtijd wordt daar omschreven als een tijd van chaos. In hoeverre is die chaos in het hedendaagse politieke bestel doorgedrongen? De heer Weggeman liep een flink aantal voorbeelden langs. Zo ging hij in op wetgevingsvoorstellen rondom de zondagsrust, het huwelijk, de rituele slacht en de aanpassing van het wetsformulier. In vrijwel al die gevallen betrof het voorstellen van regeerders of volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer.

Het is aan de Raad van State om te adviseren over wetsvoorstellen. Bij deze advisering wordt zeer nauwkeurig gekeken naar de rechtsstatelijkheid van de voorstellen. Is het aan de overheid om een (beweerdelijk) probleem op te lossen? Past een voorstel in het kader van internationale en nationale grondrechten? Meer dan eens blijkt dit niet het geval.

Meestal leidt dit ertoe dat een voorstel – nota bene – in de Eerste Kamer strandt. “De rechtsstaat – die voor een belangrijk deel een vrucht van de boom der Reformatie is – vormt een belangrijke beteugeling van de eindtijdchaos. De adviezen van de Raad van State en het goede controlerende werk van de Eerste Kamer helpen die rechtsstaat te bewaken,” aldus Weggeman die daarmee het belang van de Eerste Kamer nogmaals onderstreepte.

Reacties

Cookieinstellingen