Succes voor Ouddorp Kust Ruimte Rust

Foto: Strandtent Iloon

Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust is samen met omwonenden en NLGO in beroep gegaan tegen de omgevingsvergunning die Iloon (de strandtent dichtbij de vuurtoren) van de gemeente heeft gekregen om een nieuwe strandtent te bouwen.

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan en de vergunning is vernietigd. OKRR is niet tegen de vernieuwing van de strandtent. Wel hebben zij bezwaren tegen de hoogte van het nieuwe strandpaviljoen zoals die is aangevraagd. Het hoogste punt van de huidige strandtent is 6,9 meter boven NAP. Het nieuwe strandpaviljoen zou 13,7 meter boven NAP worden, terwijl de omliggende duinen slechts zeven meter en de achterliggende duinen 10,5 meter boven NAP zijn.
Dit betekent dat het strandpaviljoen van grote afstand te zien zou zijn, ook vanaf de polderzijde, en dat de verlichting en het geluid veel verder naar alle kanten zouden uitstralen.

Ook had de organisatie bezwaren tegen de plaats waar het strandpaviljoen zou komen. De huidige strandtent ligt in een kom in de duinen, maar het nieuwe strandpaviljoen zou veel verder naar voren op het strand komen te liggen. Hierdoor zou het gebouw vanaf grote afstand te zien zijn. Als je langs het strand loopt of op het fietspad Flauwe Werk rijdt, zou het paviljoen dan het eerste zijn wat je ziet.

LEES OOK: Draaginsignes Nobelprijs voor Flakkeese VN-Militairen

Het beroep is inmiddels door de rechtbank Rotterdam behandeld. Op 8 februari 2017 heeft de rechter uitspraak over de omgevingsvergunning gedaan. De rechter heeft de vergunning volledig vernietigd zodat strandtent Iloon niet mag bouwen op basis van deze vergunning. Het belangrijkste aspect van zijn oordeel is, dat de vergunning in strijd is met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro heeft onder meer betrekking op het bouwen in het kustfundament buiten stedelijk gebied. Nieuwe bebouwing in dat gebied is niet mogelijk, vervangen van een bestaand gebouw mag wel maar dan moet het nieuwe gebouw dezelfde omvang hebben als het oude. Het kustfundament betreft voor Goeree-Overflakkee ruw gezegd het strand en de duinen. Daarnaast is de rechter van oordeel, dat de gemeente van verkeerde gegevens over de hoogte van het nieuwe gebouw en de omringende duinen is uitgegaan, waardoor de ruimtelijke onderbouwing van de vergunning onvoldoende is gemotiveerd. Natuurlijk mag Iloon opnieuw een bouwplan indienen bij de gemeente maar dan zal het plan binnen het huidige bestemmingsplan moeten passen.

De uitspraak van de rechter is ook belangrijk voor andere ontwikkelingen op de Kop van Goeree. Vast staat nu, dat er op het strand en in de duinen niet meer bij gebouwd mag worden. Een extra strandtent (waarvan wel eens sprake is geweest) en ook het Strandhotel lijken nu van de baan. OKRR is blij dat deze grens gesteld wordt en zal verder gaan met het bewaken van het mooie landschap van ons eiland, desnoods door juridische acties.

Situatie zoals in de vergunning aangevraagd (fotomontage)

Reacties