Nieuwe stappen gebiedsontwikkeling

Foto: Wim van Vossen Fotografie

Woensdag 21 december tekenden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee elf (ver)koopovereenkomsten waarbij de gemeente voormalige BBL-gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) van de provincie kocht.

Aansluitend tekenden de gemeente en Natuurmomenten de (ver)koopovereenkomst van de gronden en opstallen van voormalig Blok de Wit. Deze transacties dragen bij aan de gebiedsontwikkeling Noordrand, gelegen tussen Middelharnis en Stellendam. Hiermee worden de ambities voor dit gebied mogelijk gemaakt zoals; efficiëntere bedrijfsvoering in de landbouw (kavelruil), opwekking van duurzame (wind)energie, aanleg van nieuwe natuur met wandel- fiets- en vaarroutes en innovatieve woningbouw.

Project Noordrand
De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op 17 maart 2016 tekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project. Vervolgens zetten de provincie en gemeente op 6 april 2016 een handtekening onder de vaststellingsovereenkomst grondtransacties. Daarna tekenden op 2 juni agrariërs van de Zuiderdiep-en Halspolder, Natuurmonumenten en de gemeente een intentieovereenkomst, gevolgd door een ondertekening van de grondovereenkomsten Noordrand op 23 november 2016 tussen de gemeente en agrariërs en agrariërs onderling.

LEES OOK: Knuffelbuddy’s voor zieke kids in Dirksland

(Ver)koopovereenkomsten BBL-gronden
Overeenkomstig de vaststellingsovereenkomst van 6 april 2016 koopt de gemeente gefaseerd 475ha voormalige BBL-gronden van de provincie. Wethouder Daan Markwat en  Adrien Maas (namens de provincie), ondertekenden hiervoor op 21 december elf overeenkomsten voor gronden in de Zuiderdiep- en Halspolder, Eerste Bekading en de Van Pallandtpolder. De gemeente verkoopt deze gronden weer door aan partijen om haar ambities op het gebied van natuur, wind, wonen, agrarische structuurversterking en recreatie te realiseren. Ten behoeve van de agrarische structuurversterking maakten tien agrariërs een vrijwillig kavelruilplan, verkocht de gemeente op 23 november 2016 aan zes agrariërs uit de Zuiderdiep- en Halspolder BBL-gronden en tekenden agrariërs onderling ook ruilovereenkomsten.

(Ver)koopovereenkomst voormalig Blok de Wit
Na de ondertekening van de overeenkomsten BBL-gronden, tekenden Jan Spijkerboer van Natuurmonumenten en wethouder Daan Markwat de (ver)koopovereenkomst van de gronden en opstallen van voormalig Blok de Wit. Natuurmonumenten zal in overleg met de omgeving in de naastgelegen Halspolder de aangekochte gronden als natuurgebied inrichten. De aankoop van deze gronden is mede mogelijk gemaakt vanuit het Droomfondsproject Haringvliet, met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Onlangs ontving het Haringvliet samen met de Biesbosch van de vakjury de titel ‘Het Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Deze titel geeft een positieve impuls aan de beleefbaarheid en de natuurontwikkeling van het Haringvliet. De ontwikkelingen aan de Noordrand van Goeree-Overflakkee sluiten hier perfect op aan.

LEES OOK: Speciale vuurwerkafvalzakken uitgedeeld in Stad aan ’t Haringvliet

Windopgave Zuiderdiep- en Halspolder
Om de windambitie in de Zuiderdiep- en Halspolder te realiseren zijn in de (ver)koopovereenkomsten BBL-gronden en Blok de Wit intentieafspraken vastgelegd, die uitgewerkt zijn in de Samenwerkingsovereenkomst Wind. Van de drie betrokken partijen tekenden de gemeente en Natuurmonumenten op 21 december de Samenwerkingsovereenkomst Wind. De derde betrokken partij is Kroningswind B.V. (in oprichting), waarin de agrariërs van de Zuiderdiep- en Halspolder samenwerken aan de realisatie van de windopgave. Zodra de oprichting van de B.V. is afgerond, tekent ook Kroningswind B.V. voor het eind van dit jaar de overeenkomst.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Kranse, planeconoom, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: [email protected].

Reacties