Geef op tijd je evenement door aan de gemeente

Foto: Peter Jacobs

Wil je in 2024 een groot evenement (categorie B of C) organiseren? Meld dit uiterlijk 13 oktober aanstaande bij de gemeente.

Dit geldt ook voor de jaarlijks terugkerende evenementen. Het gaat dus om nieuwe én bestaande evenementen. Deze melding is nodig vanwege de capaciteitsplanning van de hulpdiensten en de spreiding van evenementen in de regio.

Door een melding te maken plaats je het evenement ook meteen op de regionale evenementenkalender. Hiermee zijn ook de hulpdiensten op de hoogte van het evenement. Je voorkomt dan dat het door te weinig capaciteit bij de hulpdiensten niet door kan gaan. Let wel op: Een vooraankondiging is geen aanvraag evenementenvergunning. De aanvraag voor een vergunning doe je ruim voor de start van het evenement.

Wat is een ‘categorie B en C’ evenement?

Dit zijn evenementen die verdergaande risico’s met zich meebrengen voor de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Gemeente en hulpdiensten treffen maatregelen om risico’s en/of de schadelijke gevolgen van incidenten te beperken. Voor evenementen die in deze categorie vallen, moet de organisator onder andere een veiligheidsplan, een gezondheidsplan en een mobiliteitsplan opstellen.

Contact

Je kunt de vooraankondiging evenement doorgeven aan team Veiligheid en Handhaving door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij als onderwerp: vooraankondiging + naam evenement en uiteraard de datum.

Twijfel je of jouw evenement moet worden aangemeld op de kalender? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0187.

Cookieinstellingen