Blauwalg in de haven van Ooltgensplaat

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Er is blauwalg geconstateerd in en voor de haven van Ooltgensplaat en in de Galathese haven. De gemeente neemt daarom maatregelen.

Om te voorkomen dat er meer blauwalg de haven in drijft, zijn de sluisdeuren bij Ooltgensplaat gesloten. Ook wordt er 3 á 4 keer per dag geschut. Schutten betekent dat een schip in het water naar hoger of lager niveau wordt gebracht. Door het sluiten van de sluis voorkomt de gemeente dat er blauwalg uit het Volkerak de haven binnenstroomt.

Blauwalgen zijn bacteriën. Bij rustig en warm weer kunnen deze soorten in stilstaand water zeer snel groeien. Hierdoor ontstaan drijflagen. Deze drijflagen kunnen giftig zijn voor mens en dier. Blauwalg is te herkennen aan een blauwe of groene gloed over het water.

Officiële zwemwaterlocaties

Het is aan te raden om alleen te zwemmen op aangewezen zwemwaterlocaties. Deze zwemwaterlocaties zijn te vinden op zwemwater.nl. Dat is een gezamenlijke site van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Op deze website staat ook de actuele zwemwaterkwaliteit vermeld.

Melding doen

De watergangen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee zijn in het beheer bij verschillende partijen. Zie je blauwalg op andere plaatsen? Meld het dan bij de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187 of maak een melding in de Fixi app. De gemeente zorgt vervolgens dat de melding bij de juiste partij wordt neergelegd of treft waar nodig zelf maatregelen.

Cookieinstellingen