Vervolgonderzoek naar warmtenet in Stellendam

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV start binnenkort met een verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijk warmtenet in Stellendam.

Royal HaskoningDHV onderzocht vorig jaar voor het eerst de mogelijkheden voor een warmtenet in Stellendam. Het ging toen om een globale haalbaarheidsstudie. Dit houdt in dat het vooral een verkennend onderzoek was. Tijdens de inwonersavond in juli zijn de eerste resultaten gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland financierde het onderzoek en werkte hierin samen met de gemeente.

Uit het eerste onderzoek bleek dat het inderdaad technisch mogelijk is om een warmtenet te realiseren in Stellendam. De kosten van de investering en exploitatie van 30 jaar bleken echter zeer hoog. Een collectieve aardgasvrije oplossing met een warmtenet zou verliesgevend zijn. Gebaseerd op de eerste inzichten leek het tekort zo’n 7,2 miljoen euro.

Nieuwe ontwikkelingen

De techniek staat ondertussen niet stil. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen waardoor de kosten toch mogelijk minder zijn dan uit het eerste verkennende onderzoek bleek. Daarom heeft Royal HaskoningDHV de vervolgopdracht gekregen om een verdiepend onderzoek te doen. Waarschijnlijk is dit onderzoek na de zomer van 2023 afgerond.

De Provincie en gemeente willen met behulp van de onderzoeksresultaten de inwoners van Stellendam meer informatie geven. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een gezamenlijk warmtesysteem en wat het voor de energierekening van een huishouden betekent.

Cookieinstellingen