Kwartetten tegen financiële uitbuiting

Foto: Pixabay

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting ruim 200.000 mensen boven de 65 jaar slachtoffer van mishandeling of financiële uitbuiting. Ouderen kunnen zichzelf veel beter beschermen.

Toename aantal slachtoffers
Het aantal slachtoffers van mishandeling of financiële uitbuiting zal de komende jaren alleen maar toenemen. Mensen worden ouder, blijven langer (alleen) thuis wonen en worden daardoor afhankelijker van anderen voor hulp en zorg. Helaas wordt er regelmatig misbruik gemaakt van de afhankelijkheidsrelatie die ouderen hebben met de personen die hen helpen.

Ingrijpende ervaring
Financiële uitbuiting is erg ingrijpend. Een voorbeeld hiervan is wanneer het testament wordt veranderd in het voordeel van iemand die langzaam maar zeker vertrouwen van het slachtoffer heeft weten te winnen. De plegers kunnen familieleden, bekenden en professionele zorgverleners zijn.

LEES OOK: Banenmarkt GO groot succes!

Regionale campagne
Op 6 februari aanstaande start de regionale campagne ‘Financieel Veilig, voor nu en later’, in het gebied Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Alleen met elkaar kunnen we het bewustzijn over dit thema vergroten en inzetten op het voorkomen en aanpakken van financiële uitbuiting van deze kwetsbare groep. Wethouder Gerrit de Jong is enthousiast over de campagne: “Er zijn diverse maatregelen die ouderen kunnen treffen, ter voorkoming van financiële uitbuiting. In onze gemeente vinden we het belangrijk om ouderen bekend te maken met deze mogelijkheden”.

Informatiemap en kwartetspel
Bij de gemeente Goeree-Overflakkee is de informatiemap “Financieel Veilig, voor nu en later” verkrijgbaar. U kunt een map ophalen bij de klantenbalie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Ook kunt u contact opnemen via e-mailadres [email protected] of telefonisch via nummer 14 0187, dan wordt de map naar u toegezonden (zolang de voorraad strekt).

Daarnaast wordt binnenkort in diverse openbare gebouwen voor ouderen het “Thuis Pluis Kwartet” neergelegd, aangeboden door Politie Rotterdam en VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam. Door het spelen van het kwartet wordt men zich bewust van de kwetsbaarheid die ontstaat bij het ouder worden en maakt men kennis met de organisaties die kunnen helpen bij het aanpakken en voorkomen van misbruik.

LEES OOK: Stichting ZIJN zoekt vrijwilligers

Meer informatie
Voor meer informatie over ouderenmishandeling en financiële uitbuiting, verwijzen wij u naar de website Huiselijkgeweld.nl.

Campagne financieel veilig voor nu en later - afbeelding map

Reacties