Geen hondenbelasting meer vanaf januari 2023?

Foto: Afbeelding van Mabel Amber via Pixabay

Op donderdagavond 7 juli was er een raadsvergadering in het Rondeel van Middelharnis. Daar is een hoop besproken, ook het slepende onderwerp van de hondenbelasting.

In veel gemeenten in Nederland is de hondenbelasting al afgeschaft. Maar op Goeree-Overflakkee wordt deze nog altijd geïnd en daar zijn hondeneigenaren het niet mee eens. Maar er lijkt licht te komen aan het einde van de tunnel. Er is namelijk een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen. Dit werd gedaan door onder andere de nieuwe partij Trots op Goeree-Overflakkee (TOG). Zij deden dit samen met de VKGO, PvdA, D66, VVD en ChristenUnie.

De motie

Trots op Goeree-Overflakkee-fractievoorzitter Jos de Jonge nam het voortouw bij het indienen van de motie. “De hondenbelasting stamt uit de middeleeuwen,” begint hij zijn verhaal. “De argumenten om deze belasting destijds in te voeren zijn allang niet meer valide. Het is moeilijk verdedigbaar om belasting te heffen op hondenbezit, terwijl dat bij bijvoorbeeld katten en paarden niet wordt gedaan. En dat terwijl ook deze dieren de openbare ruimte kunnen vervuilen. Het draagvlak om deze belasting te heffen neemt in Nederland én op Goeree-Overflakkee snel af.”

De jaarlijkse inkomsten aan hondenbelasting is nu ongeveer 331.000 euro per jaar. De werkelijke kosten om overlast door honden te beperken ligt echter rond de 263.000 euro. Daarvan is ca. 28.000 euro inningskosten voor de hondenbelasting. “Door de afschaffing van de hondenbelasting ontstaat er een post van 235.000 euro die niet meer door de hondenbelasting wordt gedekt. En dus draagt het college op om de hondenbelasting per 1 januari 2023 af te schaffen.”

Het aanbieden van de poepzakjes en het legen van de prullenbakken moet overigens wel in stand worden gehouden, vindt De Jonge.

SGP steunt de motie

De SGP steunt de motie en meneer Van der Tang, raadslid SGP, vertelt waarom. “Collega Grinwis het het ruim een jaar geleden bijna cultureel erfgoed genoemd wat er zou gaan verdwijnen en daar lijkt het nu toch op. Het blijft een vreemde eend in de bijt, om maar in de dierenwereld te blijven. Het onderscheid tussen huisdieren werd in de motie al genoemd. Het is geen bestemmingsbelasting, maar het wordt wel zo ervaren. De herziening van het gemeentelijk belastingbeleid, daar hebben we ook in de fractie al een aantal keren over gesproken. Dat zie ik nog niet één twee drie naar voren komen. Dat zal dan ook geen uitsluitsel geven op de korte termijn. Dat is voor ons de reden om deze motie te steunen.”

Hondenpoep is een grote ergernis

VKGO heeft de motie mee onderschreven en gaat dus sowieso akkoord. Wel hebben ze een kleine oproep aan de hondeneigenaren op het eiland. “We delen de mening dat de hondenbelasting niet van deze tijd is,” zegt VKGO-raadslid Spelt. “Vitale Kernen hoopt ook dat de hondenbezitters zich nu allemaal netjes gaan gedragen door de ontlasting van hun honden op te ruimen. Want hondenpoep is een grote ergernis. Misschien wel de allergrootste ergernis van onze inwoners. Strikte handhaving en een fikse boete bij overtreding zijn dan, wat ons betreft, ook op zijn plaats. Vitale Kernen draagt dan ook aan het college op om over een jaar, na beëindiging van de belasting, na te gaan hoeveel bekeuringen er zijn uitgedeeld.”

Het CDA gaat niet mee

“Een belasting die niet meer van deze tijd is, die stamt uit de middeleeuwen. De discussie of dat het een doelbelasting is. Het wordt wel zo ervaren, het is niet zo. Reden genoeg, op zich, om deze belasting af te schaffen,” begint mevrouw Keijzer van het CDA. “Maar, voor ons zit ook absoluut het gevoelige punt bij de kostendekking. Als je een motie indient, dan zorg je ervoor dat die financieel sluitend is. Daar zit voor ons het probleem.”

De partij heeft dan ook twee vragen aan de indieners. Wat als die circulaires zomaar anders worden, negatiever worden? Want dan slaan we al eerder dan in 2026 een gat in de begroting. En als tweede vraag luidt; als die structurele dekking niet gevonden wordt voor 2026 en verder, wat dan?

Klachten zijn afgenomen

Om terug te komen op de handhaving die de VKGO voorstelt, komt meneer De Jonge nog een keer aan het woord. “Ik heb contact gehad met andere gemeenten waar de hondenbelasting is afgeschaft. De klachten zijn daar overal afgenomen,” laat hij weten. En hij komt ook terug op de zorgen van mevrouw Keijzer.

“De kosten zijn niet dusdanig hoog. Wat ons betreft had de motie er ook wat lichter uit mogen zien. Maar we hebben in samenspraak gezocht naar de goede samenwerking. Wij denken dat er met jaren vanaf nu tot 2026 juist ook aan onze ambtenaren wordt gevraagd waar de mogelijkheden zitten om dekking te kunnen vinden. Want de hondenbelasting zelf is een algemene belasting. Het is geen doelbelasting. Ik heb er vele verkiezingsprogramma’s op nageslagen en ik heb debatten terug zitten kijken. Ik denk dat het tijd is dat we inderdaad doen wat we aan de kiezer beloven. Het geld, nee, dat kan ik niet zo op de brug toveren vanaf 2026. Ik denk dat het goed is om met elkaar dan te zitten als we echt zien dat we geld tekort komen. Maar de hondenbelasting, laten we die nu voor eens en voor altijd afschaffen. En als we dan middelen tekort komen, dan moeten we gaan kijken hoe we dat gaan doen. Ik kan wel makkelijk zeggen dat we de OZB kunnen verhogen, maar ik denk dat dat ook niet wenselijk is.

De uitkomst

Er wordt verder nog wat heen en weer gedebatteerd over het onderwerp. Dit is allemaal terug te kijken in de raadsvergadering van donderdagavond 7 juli. Het onderwerp over de hondenbelasting start om 2.31.10. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn stelt voor om de afhandeling van de motie mee te nemen naar het college. “Daar kunnen we hem nog even kritisch beoordelen en de consequenties goed bekijken. Want dit heeft meerdere consequenties,” laat hij weten. “Dan komen we daarna met een afhandelingsvoorstel bij u terug.”

Dan is het nog aan de raad om de stemmen over de motie. Wordt hij aangenomen of niet? De ChristenUnie, Trots op Goeree-Overflakkee, D66, SGP, VKGO, VVD en PvdA stemmen voor de motie. Daarmee zijn er 22 stemmen voor en 6 zegen de motie. “Daarmee is deze motie aangenomen,” verklaart de burgemeester. “Volgens mij is dit een historisch moment.”

Cookieinstellingen