Werk aan wegen rond Zuidzijde gaat beginnen

Foto: Pixabay; MableAmber

In juni beginnen de werkzaamheden aan drie wegen rond Zuidzijde. Het gaat om de Tilsedijk, de Bommelsedijk en de Schoolweg.

Deze wegen worden vernieuwd, maar ook anders ingericht. Dit gebeurt na signalen van inwoners. Zij ervaren overlast door het rijgedrag van automobilisten. In het ontwerp zijn verschillende maatregelen opgenomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het werk aan de wegen is nodig omdat de constructie niet meer voldoet. Het asfalt en de fundering is te licht voor het zware verkeer van deze tijd. Daardoor zijn er nu scheuren en sporen in de weg te zien. Op sommige plekken is het zelfs zo dat het asfalt verbrokkelt. Het is daarom nodig de wegen helemaal aan te pakken.

Andere inrichting

Maar de slechte staat van de weg is niet het enige probleem. Inwoners hebben last van het rijgedrag van sommige chauffeurs. Soms gaat het zelfs zo ver dat mensen zich niet veilig voelen. Daarom is er bij het ontwerp bewust gekozen voor een andere inrichting. Denk aan drempels, verhoogde plateaus en wegversmallingen.

De verwachting is dat door deze maatregelen het rijgedrag en de snelheid van bestuurders verbetert. Denk bijvoorbeeld aan bestrating in plaats van asfalt op de Bommelsedijk. Of drempels en verhogingen bij kruispunten bij de Tilsedijk en de Schoolweg.

Planning

Het was de bedoeling om al in april te beginnen aan de werkzaamheden. Dat is echter vertraagd door afspraken die gemaakt moesten worden met het Waterschap. Zij zijn namelijk de beheerder van de wegen om het buurtschap.

Aannemer Strukton Civiel begint in de week van 13 juni. Het project wordt dan in vijf fases uitgevoerd. Als eerste is de Bommelsedijk aan de beurt. De gemeente kijkt nog naar opties voor tijdelijke parkeergelegenheid. De verwachting is dat de werkzaamheden tot begin oktober zullen duren.

De BouwApp

Meer informatie over de werkzaamheden en de fasering komen in de BouwApp te staan. Daarmee kun je dus op de hoogte blijven van het project en de ontwikkelingen bij de drie wegen. Download de BouwApp in de appstore en zoek in de app op het project Onderhoud Zuidzijde.

Het volledige ontwerp en meer informatie over het project zijn te vinden op de website van de gemeente.

Cookieinstellingen