Inwoners geven leefbaarheid op GO gemiddeld een 7,4

Foto: Sam Fish

De inwoners van Goeree-Overflakkee geven de leefbaarheid in hun dorp gemiddeld een 7,4. Dat blijkt uit een leefbaarheidsonderzoek dat heeft plaatsgevonden in de gemeente.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente en woningcorporatie Oost West Wonen. Dit vond plaats in het late voorjaar van 2021. De uitvoering van het onderzoek lag in handen van onderzoeksbureau Rigo.

Inwoners zijn vooral blij met de kwaliteit van hun woning. Ze geven ook aan zich thuis te voelen in hun dorp. Wel zijn er een aantal aandachtspunten binnen hun dorp. Zoals parkeren, overlast van hondenpoep, onkruidbestrijding van de verharde weg en de aanwezigheid van voorzieningen. Bij dat laatste gaat het vooral om winkels.

De inwoners voelen zich over het algemeen veilig in hun buurt. Het veiligheidsgevoel kreeg met een 8,4 één van de hoogste waarderingen in het onderzoek.

Leefbaarheidsonderzoek

Het onderzoek werd dit jaar voor het eerst uitgevoerd. Bijna 4200 van de 19.000 benaderde huishoudens hebben de vragenlijst ingevuld. Zij hebben een beoordeling gegeven op zes thema’s die betrekking hebben tot de leefbaarheid in eigen wijk. Dat waren de volgende punten:

  • Fysieke woonomgeving
  • Sociale woonomgeving
  • Veiligheid
  • Overlast
  • Het totaaloordeel
  • Ontwikkeling van de wijk

Voor twintig inwoners kreeg het leefbaarheidsonderzoek een feestelijk tintje. Via een loting selecteerde onderzoeksbureau Rigo hen uit alle deelnemers. Zij kregen een leuke blijk van waardering voor hun deelname.

Plan van aanpak

Elk dorp op het eiland heeft een eigen identiteit. Met de uitkomsten van het onderzoek bekijken de woningcorporatie en de gemeente hoe ze in elke kern gericht aan de slag kunnen. Er zijn namelijk dingen die aangepakt moeten worden om de leefbaarheid te verbeteren. Daarbij is er extra en met prioriteit gedacht aan dorpen waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. Zo wordt er met elkaar gewerkt aan een leefbaar en veilig Goeree-Overflakkee.

Samenwerking

Peter Klink, van Oost West Wonen, is erg blij met de resultaten. “We hebben nu een goed beeld van de leefbaarheid op het eiland. En van de waardering van de wijken,” laat hij weten. “Uiteraard gaan we de wijken in en onderzoeken we wat er speelt in de buurt. We kijken dan meteen wat er beter kan. Dat doen we samen met de gemeente, partners én inwoners. Zo maken we verbinding en werken we echt samen aan de leefbaarheid.”

Wethouder Berend Jan Bruggeman vindt de kwaliteit van de leefomgeving erg belangrijk. “Sterker nog, het is één van de belangrijkste zaken waar we als gemeente aan werken. Het is fijn om te horen dat de meeste inwoners zich hier thuis voelen. Dat ze tevreden zijn met hun woning en leefomgeving. Het kan natuurlijk altijd beter. Samen met de woningcorporatie gaan we kijken wat er nodig is om de leefomgeving te verbeteren. En natuurlijk ook hoe we dit concreet aan kunnen pakken.

Evalueren

Aan de hand van de onderzoeksresultaten gaan de gemeente en Oost West Wonen aan de slag. Het uitgevoerde onderzoek is een zogenaamde nulmeting. Over een aantal jaren wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Op basis van deze uitkomsten wordt er geëvalueerd. Er wordt dan gekeken of de genomen maatregelen effect hebben gehad op het verbeteren van de leefomgeving.

Cookieinstellingen