Reserve sociaal domein blijft behouden door steun PvdA

Foto: Pixabay; niekverlaan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om de reserve sociaal domein van een plafond te voorzien. Het gaat om 2,5 miljoen euro.

Persbericht

In deze reserve zit geld om inwoners te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van maatschappelijke problemen of het oplossen daarvan. Geld dus dat de inwoners van Goeree-Overflakkee toebehoort.

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid staat voor een sterk sociaal domein. Een waarin de gemeente met lef en vanuit de menselijke maat oplossingen biedt. Hiervoor is binnen de gemeente een bedrag van ruim 44 miljoen beschikbaar. Dat lijkt veel, maar in de praktijk is het puzzelen met schaarse middelen. Het beperken van de reserve, het geld uit de reserve overhevelen naar andere posten, past daar dus niet bij.

Broodnodig

Petra ’t Hoen is raadslid voor de PvdA. Zij wees erop dat juist de reserve de zo broodnodige brede inzet in de gemeente mogelijk maakt. Het biedt de ruimte om integrale en/of innovatieve projecten uit de samenleving te ondersteunen. In dit verband noemde Petra de stichting Kairos. Met steun van lokale maatschappelijke middenveld en ondernemers, bieden zij een plek aan kwetsbare jongvolwassenen. Zo krijgen zij hun leven weer op de rails en daar is het sociaal domein voor bedoeld. En zo zijn er nog meer mooie initiatieven.

De PvdA steunt daarom van harte het amendement dat de SGP had voorbereid. Dat amendement is tegen het plan van het college voor het beperken van de reserve sociaal domein. Inmiddels is dit amendement met een ruime raadsmeerderheid aangenomen.

Praat mee

Wil jij je mening kwijt over de PvdA inzet bij het onderwerp Sociaal Domein? Of zijn er andere onderwerpen die je met de partij wilt delen? Dat kan onder meer via de maandelijkse inloopfractie. Op dat moment ben jij degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat in gesprek. Heb je interesse? Kijk dan op de Facebookpagina van de partij om te zien wanneer de volgende is.

Cookieinstellingen