Meningen en ideeën over Markt Sommelsdijk gehoord

Foto: Sam Fish

Al anderhalf jaar is er veel om te doen, de verhuizing van de weekmarkt van Sommelsdijk naar Middelharnis. Het college besloot eerder dit jaar de markt daar te houden. De gemeenteraad floot dat besluit echter terug. Zoiets kon niet zomaar besloten worden.

Door Sam Fish

Precies om die reden is de bijeenkomst in de Staver van maandag 1 november georganiseerd. Betrokken partijen zoals de marktkooplui, de dorpsraad van Sommelsdijk, winkeliers en omwonenden konden hun zegje doen. Ook andere geïnteresseerden waren welkom om mee te praten tijdens de avond. En dat is goed gedaan. Het Prieel van de Staver zat vol en er werd netjes gesproken over het verhuizen van de markt. Slechts één keer werden er stemmen verheft en praatten mensen door elkaar.

Situatieschets

Aan het begin van de avond beaamde wethouder Tea Both-Verhoeven dat deze avond eerder gehouden had moeten worden. “Het college is aan u voorbij gegaan,” zegt ze. Hierbij bedoelt ze het College van Burgemeester en Wethouders dat de motie unaniem aannam. Ze benoemt dat er inderdaad gezegd is dat de verplaatsing van de markt tijdelijk zou zijn. “Daarbij heb ik wel aangegeven dat de tijd leert wat het allemaal gaat betekenen als de anderhalve meter economie het nieuwe normaal zou worden. En dat we dan echt goed zouden moeten gaan kijken wat dat betekent voor de verplaatsing van de markt.”

Daarna was het tijd voor Cindy Buijs, zij is adviseur Economische Zaken binnen de gemeente. Zij laat weten hoe het traject precies is gelopen als het gaat om de verplaatsing van de markt. Dat begon namelijk al in februari 2020. Een bewoner stuurde toen een e-mail dat het niet veilig was in de Voorstraat. Begin maart was over die mail én de locatie van de markt een intern overleg. En twee weken later begon de intelligente lockdown.

Verhuizing markt

Weer twee weken later werd er gekeken naar de indeling van de markt. De kramen moesten genoeg ruimte overlaten om ook de bezoekers op anderhalve meter te houden. Dat betekende dat er wachtrijen ingedeeld moesten worden. Hier was de Voorstraat van Sommelsdijk te klein voor. En dus ging de gemeente kijken of er uitgebreid kon worden naar de kaai. Maar dat was te gevaarlijk, zowel voor bezoekers als voor de kooplieden.

Met een heel team werd onderzocht wat de beste plek was voor de marktkooplieden. Daar zaten ook mensen van de markt bij om hun inzichten te delen over elke locatie. Veel plaatsen vielen af door te weinig ruimte, harde wind of veiligheidsredenen. Het plein voor de Plusmarkt in Middelharnis was op dat moment de beste keuze. En dus mocht de markt op 28 april 2020 heropenen aan de Nieuwstraat.

Sociëteit Rethorica

Maar het was niet alleen de gemeente die aan het woord kwam deze avond. Ook Jan Kastelijn van De Sociëteit Rethorica kwam aan het woord. Hij benadrukte de geschiedenis van de markt. Al sinds 1486 heeft Sommelsdijk marktrechten. “De marktrechten uit 1486 worden teniet gedaan in 2021 door het College van B&W van Goeree-Overflakkee,” zegt hij. “Het kan toch niet waar zijn dat onze geschiedenis en het cultureel erfgoed zo worden afgeschreven?”

Eén van de marktkooplieden reageert echter dat die marktrechten zijn vergeven voor een paardenmarkt. “Die is ter zielen gegaan en daar heeft nooit iemand iets over gezegd,” geeft hij aan. Vervolgens ontstond er een kleine discussie over het wel of niet nog bestaan van paardenmarkten. Gespreksleider Wim van Esch rondde dit echter af en ging naar de volgende inspreker.

Dorpsraad van Sommelsdijk

Die spreker was de Dorpsraad van Sommelsdijk. Zij hebben sinds hun oprichting in juli van dit jaar handtekeningen verzameld om de markt terug naar Sommelsdijk te halen. Daarvoor zijn ze langs de deuren gegaan in Sommelsdijk. Ook is er een online petitie gestart om handtekeningen in te zamelen. Deze handtekeningen zijn overhandigd aan de burgemeester en wethouder Tea Both-Verhoeven.

De dorpsraad verzocht de gemeente later op de avond nog een onafhankelijk onderzoek te doen. Een onafhankelijke partij die kijkt of de markt niet in Sommelsdijk kan blijven.

Vragen uit de zaal

Vervolgens kwam het echte gesprek op gang en mochten mensen uit de zaal vragen stellen. Ook werden er diverse oplossingen geopperd waar de gemeente nog naar kan kijken. Wie de microfoon onder zijn of haar neus kreeg mocht wat zeggen, anders niet. Zo bleef het gesprek overzichtelijk en was het vrijwel onmogelijk om door elkaar heen te schreeuwen.

Zo werden er vragen gesteld aan de gemeente over de veiligheid op de Voorstraat in Sommelsdijk. Waarom daar niet voor 2020 al naar was gekeken, aangezien het tien jaar eerder al was aangekaart.

Terug of blijven?

Er werd aan de marktkooplieden gevraagd wat ze misten aan Sommelsdijk en of ze niet liever terug zouden gaan. Notenboer Peter van Limbeek gaf hier antwoord op namens de aanwezige en afwezige kooplieden.

“Absoluut zouden we graag terug willen naar Sommelsdijk. Einde discussie,” laat hij weten. “Wij staan hier al 60 jaar. Maar we moeten wel verhoeden dat we niet een alternatief gaan vinden om maar een markt in Sommelsdijk te houden. Ergens helemaal achteraf, waar wij met z’n allen wegkwijnen. We hebben bijvoorbeeld de optie aan de Prinsessenlaan bekeken. Maar daar is verder niets wat elkaar versterkt. En dat is het probleem en daarom zouden we graag willen blijven.”

Collega marktkoopman Dieter neemt het woord over en geeft aan dat D’n Diek al een sociale aantrekkingskracht heeft. “De markt komt erbij en het maakt elkaar sterker,” zegt hij. “Een winkel verkoopt meer omdat de markt er staat. De markt verkoopt beter, omdat een supermarkt en een winkeldijk allemaal mooie winkels heeft. We verkopen hier meer. En de mensen die aan de kraam komen, die zeggen dat ze hopen dat we blijven staan. Ik snap dat de verhuizing erg gevoelig ligt, maar maak u ergens anders druk om en niet om onze boterham.”

Nooit op de markt

Er werden verschillende opties genoemd om de markt naartoe te verplaatsen binnen Sommelsdijk. Zo werd de Prinsessenlaan geopperd, maar ook de Enkele Ring van Sommelsdijk. Vanuit de marktkooplieden werd echter aangegeven dat het tegenwoordig geen kleine kraampjes met afdekzeil meer zijn. Het zijn grote wagens van 6 meter diep en 12 meter lang. Die rijd je niet zomaar elke straat door. Daardoor vallen aardig wat locaties in Sommelsdijk al af om een markt te organiseren.

Als er nog een locatie in Sommelsdijk wordt voorgesteld neemt de heer Limbeek nog eens het woord. “Ik waardeer de inzet van het meekijken en meedenken over oplossingen. Dat wordt echt gewaardeerd, door ons allemaal. Maar ik vraag u allen graag één ding. Hoe komt het toch, dat de mensen die het hardste schreeuwen dat we terug moeten, niet onze klanten zijn? Onze klanten komen allemaal stuk voor stuk vertellen dat ze het ons gunnen. Dat we mogen blijven staan. Allemaal. Maar de mensen die hier hun best doen om ons terug te halen, heb ik nog nooit bij ons op de markt gezien.”

Reactiebord

Na diverse vragen, opties, antwoorden en weerwoorden is het tijd om af te ronde. De avond is dan inmiddels al anderhalf uur bezig. Gespreksleider Wim van Esch wijst de aanwezigen op de reactieborden achterin de zaal. Aanwezigen kunnen daar met post-its aangeven wat ze vonden van de avond. Ook kunnen er nog ideeën opgehangen worden over hoe deze kwestie opgelost kan worden.

Eén persoon had misschien wel de perfecte oplossing voor het probleem: “Nieuwstraat op woensdag omtoveren tot Sommelsdijk. Opgelost.” En misschien is dat inderdaad wel de beste oplossing.

de beste oplossing