De Koningin Julianaweg in Middelharnis op de schop!

Foto: Google Streetview

In mei van dit jaar zijn er plannen gemaakt voor een herontwerp van de Koningin Julianaweg in Middelharnis. De bewoners zijn hier toen al over geïnformeerd.

Op die mededeling kwamen diverse reacties waarmee de gemeente het ontwerp geoptimaliseerd heeft. Dit ontwerp is nu definitief en op maandag 1 november beginnen de werkzaamheden. Dit gebeurt in vier fasen die duren tot februari 2022.

  • De eerste fase duurt van 1 november tot en met 29 november
  • Fase 2 duurt van 25 november tot en met 17 december
  • Fase 3 duurt van 10 januari tot en met 27 januari
  • En de vierde fase duurt van 26 januari tot en met 9 februari

De werkzaamheden gaan gepaard met diverse omleidingsroutes. Deze verschillen per fase en worden ter plaatse aangegeven.

Definitief ontwerp

De gemeente kreeg diverse berichten over te hard rijdende auto’s tussen de Steneweg en de Stationsweg. De voorgestelde maatregelen zouden niet het gewenste effect opleveren. En dus zijn er nieuwe maatregelen bedacht. De eerste maatregelen waren twee visuele plateaus die niet verhoogd zijn. Deze zouden op de kruispunten met de Berkenlaan en het Marietjespad komen.

Er zijn extra maatregelen aan het ontwerp toegevoegd. Namelijk een wegversmalling op het kruispunt met het Marietjespad. Ook wordt het plateau op het kruispunt met het gemaal verhoogd. Verder worden de in- en uitritten verbreed zodat het in- en uitrijden vloeiender verloopt.

Hergebruik materialen

Voor de reconstructie is gekozen om de bestaande verharding gedeeltelijk te hergebruiken. Zo zullen de stoepen worden aangelegd met nieuwe betonmaterialen. Voor de rijbaan worden de bestaande klinkers hergebruikt.

Werkzaamheden

Zoals gezegd vinden de werkzaamheden plaats in vier fases en duren deze tot en met februari. Op de eerste dag, maandag 1 november, zullen de voorbereidingen getroffen worden. Zo wordt de keet geplaatst en het werkterrein ingericht. De verkeersafzettingen en omleidingen komen op hun plek te staan. En vervolgens wordt de bestrating tussen de fysiotherapie en de Steneweg opgebroken.

Tijdens de werkzaamheden is de straat opgebroken, woningen zijn echter gewoon bereikbaar. De containers kunnen op afhaaldagen op het pad of de oprit gezet worden. De aannemer zorgt er dan voor dat deze op een plek terecht komt waar deze geleegd wordt. Hij brengt de container ook weer terug.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de werkzaamheden of bereikbaarheid? Neem dan contact op met Tony van Meel, de directievoerder van de gemeente. Hij is bereikbaar via het algemene nummer 0187-475396. Of stuur een mail naar [email protected].