Linker rijbaan Haringvlietbrug wordt breder gemaakt

Foto: Hans van Loon

Vanaf maandag 4 oktober wordt in beide richtingen de linker rijstrook op de Haringvlietbrug verbreed. Deze gaan dan van 1,95 meter naar 2,35 meter. De breedte van de rechter rijstroken blijft wel onveranderd.

Rijkswaterstaat monitort de verkeerssituatie op de brug intensief. Daaruit blijkt dat veel weggebruikers moeite hebben met de smalle linker rijstrook. Deze wordt als te smal ervaren en dat maakt inhalen lastig. Zeker als er rechts een vrachtwagen rijdt. Een bredere rijstrook biedt meer comfort voor de weggebruikers. Naar verwachting zorgt dat ervoor dat het verkeer beter doorstroomt.

Het verbreden van de rijstroken is besloten in nauw contact met de regionale betrokken partijen. Dat zijn bestuurders, politie, brancheorganisaties en het Openbaar Ministerie. De maximumsnelheid op de brug blijft wel 50 kilometer per uur.

Verlaagde snelheid

Sinds 23 augustus geldt op de Haringvlietbrug een verlaagde maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dat heeft allemaal te maken met de klemmen die lostrillen door het verkeer dat over de brug rijdt. Met een lagere snelheid wordt de brug minder belast. Het zorgt ervoor dat de brug veilig gebruikt kan worden tot aan de geplande werkzaamheden in 2023. Hiervoor is het nodig dat automobilisten hun rijgedrag blijven aanpassen.

Nachtafsluiting

Om de rijstrook te verbreden wordt de brug weer een weekend afgesloten. De inrichting van de brug moet hiervoor namelijk aangepast worden. De brug is daarom in het weekend van 1 tot 4 oktober steeds ’s nachts in één richting afgesloten. Deze afsluitingen zijn afgestemd op werkzaamheden in de omgeving.

De voorbereidingen van die werkzaamheden en het inplannen van het personeel kost de nodige tijd. Daarom wordt er in datzelfde weekend ook asfaltschade aan de burg hersteld.

Waarom kan het verbreed worden?

De maximumsnelheid van 50 kilometer per uur past niet bij het gebruikelijke wegbeeld van een autosnelweg. Daarom is de weginrichting aangepast en zijn de rijstroken versmald volgens de richtlijnen. Weggebruikers zullen hierdoor eerder vaart verminderen van 100 naar 50 km/u. Ook wordt er gecontroleerd op de snelheid. De eerste weer controleerde de politie met een mobiele radar. Het overgrote deel van de bestuurders hield zich goed aan de nieuwe regels.

Sinds 31 augustus zijn de mobiele controles vervangen door handhavingscamera’s. Deze staan 24 uur per dag en 7 dagen per week aan. Hierdoor komt er ruimte vrij op de brug en kan de linker rijstrook in beide rijrichtingen iets breder worden gemaakt. Dit biedt meer comfort, maar past nog wel bij de huidige snelheid op de brug.

Advies voor weggebruikers

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers nog steeds om goed voorbereid op weg te gaan. Check voor vertrek de actuele reisinformatie. Reis ook zoveel mogelijk buiten de spits. En werk waar mogelijk thuis of kies een alternatieve route. Weggebruikers die toch over de Haringvlietbrug reizen worden gewezen op de nieuwe snelheid.

“Het is goed dat de maatregel wordt aangepast,” zegt wethouder Peter Feller. “Nu de flitspalen geïnstalleerd zijn, wordt er structureel gecontroleerd op snelheid. De smallere rijstrook is dan ook naar onze mening niet meer nodig. Door deze te verbreden verbetert de doorstroming.

Situatie scheepvaart onveranderd

Voor de hoge scheepvaart blijft de situatie ongewijzigd. Er is één brugopening per week, direct na de inspectie van de brug. Als uit monitoring blijkt dat de maatregel effectief is en er geen klemmen meer lostrillen, kan de brug mogelijk vaker open.