PvdA wil investeren in mensen en niet bezuinigen

Foto: Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

Petra ’t Hoen is gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Op donderdag 29 april heeft zij gepleit om ‘niet te bezuinigen op mensen en hun directe leefomgeving’.

De pleit kwam in de eerste klankbordgroep over bezuinigingen. Behalve mensen en hun directe leefomgeving, doelt de partij ook op ‘verenigingen die het al moeilijk genoeg hebben na het plan Mooi.’ De partij wil ‘dus niet bezuinigen op zaken die de burgers direct raken’.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een structureel tekort van 2,5 miljoen euro per jaar. Door een openbare klankbord dialoog over de bezuinigingen heeft de gemeenteraad gesproken over kaders. Daarmee kan het college aan de slag gaan om met concrete voorstellen te komen. Later dit jaar zullen deze voorstellen via een raadsdebat en besluitvorming in het openbaar besproken worden. Hierbij is ook ruimte tot inspraak voor burgers.

Open avond

De PvdA heeft eerder een open avond georganiseerd over bezuinigingen en/of het verhogen van inkomsten. Bij burgers en ondernemers zijn mogelijkheden en kansen opgehaald. Met de opgehaalde ideeën heeft Petra ’t Hoen het college op 29 april de volgende kaders meegegeven:

  • Niet bezuinigen op mensen en hun directe leefomgeving. Verenigingen die het al moeilijk genoeg hebben na eerdere plannen horen daar ook bij. De bibliotheek, verenigingsgebouwen, sport en cultuur zijn geen bezuinigingspost. Pro-actief is anders omgaan met de eigen bijdrage in de WMO. Zo worden de mensen die het echt nodig hebben geholpen. Dus niet bezuinigen op zaken die de burgers direct raken.
  • Geen inzet van Eneco-gelden voor het dichten van het gat. De PvdA wild at dit geld concreet terugvloeit naar de inwoners.
  • Een stabiele begroting naar de toekomst toe.

Kansen

De PvdA vindt dat het college moet onderzoeken of de gemeente niet krachtiger in eigen beheer haar taken kan uitvoeren. Op dit moment worden voor veel dingen nog andere partijen ingehuurd. De nieuwbouw van het gemeentehuis staat ook niet op het verlanglijstje van de partij. De PvdA heeft in haar open avond gemerkt dat er ruimte is om inkomsten te verhogen via de toeristenbelasting. Vergeleken met andere kustgemeenten loopt Goeree-Overflakkee uit de pas met een te laag tarief.

Tot slot ziet de PvdA graag dat het college kansen pakt in dit traject. De partij wil in deze bezuinigingsronde niet alleen toe willen werken naar de benodigde 2,5 miljoen euro. Ze vindt juist dat de gemeente behoefte heeft aan ontwikkelruimte. “Juist nu, nu de problemen van burgers op veel terreinen groter worden is investeren belangrijk. Investeren aan een duurzame toekomst,” aldus de partij.

Investeren

Voor die investering in de toekomst denk de partij aan een aantal punten.

  • Een investeringsfonds op het gebied van wonen. En ruimte om actiever te opereren op gebied van grondbeleid. Er dreigt een wooncrisis.
  • Investeren in kwaliteit in het sociaal domein. De PvdA ziet dat de kosten almaar stijgen voor de jeugdzorg/ouderenzorg/wmo/etc. Het college investeert enorm in personeel, maar waar gaat het niet goed? Kan het effectiever dan het nu gaat?

De PvdA is nieuwsgierig naar het vervolg en de concrete voorstellen die het college gaat doen. Wil je de partij laten weten hoe jij erover denkt en meepraten over belangrijke onderwerpen? Houd dan hun Facebookpagina in de gaten voor de volgende digitale bijeenkomst.