Belangrijke informatie over afvalinzameling op GO

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Gisteren werd al verteld dat er op maandag 8 februari geen containers geleegd zouden worden. Er is nu een update.

De inwoners van Ouddorp, Goedereede en Stellendam zitten nog met een volle groene container. Zij kunnen deze op dinsdag 9 februari laten legen. Zet de container dan, net als altijd, op tijd aan de weg.

Is de container morgen nu niet geleegd, laat hem dan staan. Renewi maakt namelijk op dinsdag en woensdag een inhaalslag voor dit gebied. Ze kunnen echter niet garanderen dat het lukt in één dag. Zorg dus dat hij er op tijd staat en houd het in de gaten.

Gestrooide wegen

Let echter wel even goed op. De containers worden alleen geleegd als deze aan de bestrooide wegen staan. Is jouw straat dus nog bedekt met sneeuw? Rol de container dan door naar een schone straat. Het is te gevaarlijk om de vuilniswagen over de sneeuw en het ijs te laten rijden. Kijk hier welke straten sneeuwvrij zijn gemaakt.
Dit geldt ook voor de bewoners van de buitenwijken. Zorg dat de container aan een schone weg staat, anders wordt deze niet geleegd. In de buitenwijken wordt er gestrooid door Waterschap Hollandse Delta. Deze locaties zijn hier te vinden.

Is jouw straat ijs- en sneeuwvrij, maar staat deze niet op de kaart? Houd dan toch voor de zekerheid de kaart aan van de gemeente of het Waterschap. De chauffeurs kijken ter plaatse wat mogelijk is, maar er is dus geen garantie. Wil je dus echt zeker weten dat de container wordt geleegd? Zet hem dan aan een straat die op de kaart staat.

Dit heeft natuurlijk alles te maken met de veiligheid. Als de vuilniswagen gaat glijden zijn de gevaren niet meer te overzien. Huizen en auto’s zouden beschadigd kunnen raken en mensen zouden gewond kunnen raken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom even deze week deze oplossing.

Andere dorpskernen

Maar op dinsdag en de rest van de week staan er ook weer andere dorpen op het programma voor de afvalinzameling. In deze dorpen gaat de afvalinzameling gewoon volgens het rooster. Ook hiervoor geldt ook dat de container aan een schone weg moet worden gezet.

Oud papier en GFT

Het restafval wordt dus gewoon opgehaald deze week, maar hoe zit het met de blauwe container? Dat is misschien wat slechter nieuws. Het oud papier wordt deze week namelijk niet opgehaald. Dit wordt volgende week opgehaald, in plaats van het GFT-afval in de bruine container. De gemeente houdt mensen via hun eigen kanalen op de hoogte van de ophaaldag. Voor Ooltgensplaat wordt dat maandag 15 februari, dat zou eigenlijk maandag 8 februari zijn. Het difinitieve schema hiervoor is nog in de maak, dit wordt voor het weekend nog gecommuniceerd.

De bruine container wordt volgende week dus niet geleegd en dit wordt ook niet ingehaald. Die slaat dus even een weekje over. In de week van maandag 1 maart wordt de GFT container weer geleegd.

PMD / glas / verzamelcontainers

De PMD-verzamelcontainers worden geleegd, maar wel op een trager tempo. Dat geldt ook voor de glasbakken. Voor de ondergrondse verzamelcontainers geldt dat geleegd wordt als er veilig en sneeuwvrij gewerkt kan worden. Dat wordt per locatie bekeken.