De gemeente is helemaal klaar voor de winter!

Foto: Sam Fish

De dagen worden korter, we zitten midden in de herfst en de winter staat voor de deur. Voor de gemeente breekt dus de periode van gladheidsbestrijding weer aan.

Tot eind maart staat de gemeente 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar om de strijd met gladde wegen aan te gaan. Ze werken hard voor begaanbare en veilige wegen binnen de bebouwde kom.

Gladheid

In de wintermaanden kan gladheid voor onnodige overlast zorgen. Het levert dan ook gevaarlijke situatiesop. De gemeente is wegbeheerder en zorgt ervoor dat de wegen in eigen beheer goed en veilig zijn. Het bestrijden van gladheid is daarom erg belangrijk. Op de gemeentewerven ligt in totaal 300 ton zout klaar om te strooien op het eiland.

Waar strooit de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van gladde wegen binnen de bebouwde kom. De wegen die hierop aansluiten buiten de bebouwde kom, zijn de verantwoordelijkheid van het waterschap Hollandse Delta. De provincie onderhoudt de N215, de N498, de bijbehorende parallelbanen den fietspaden. Rijkswaterstaat is dan weer verantwoordelijk voor de N57 en de A59/N59.

De gemeente bestrijdt de gladheid op wegen in een vastgestelde volgorde. Eerste worden de wegen gedaan die het meest worden gebruikt. Dat zijn de zogenaamde hoofdwegen. Het uitgangspunt hierin is dat een inwoner binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken.

Daarna worden de routes van het openbaar vervoer aangepakt, samen met op- en afritten van dijken. Ook horen hier de doorgaande ontsluitingswegen en –fietspaden bij. Wanneer de hoofdroute is gestrooid, zijn de voetpaden bij verzorgingstehuizen, winkelgebieden, openbare gebouwen, scholen en bruggen aan de beurt. Het is dan ook de vraag aan de inwoners om zelf hun eigen stoepje schoon te houden.

Gevaarlijke situaties gaan voor

Op de overige wegen vindt gladheidsbestrijding alleen plaats als de hoofdroutes schoon zijn. Ook moet er personeel beschikbaar zijn en moet het binnen de diensturen van de buitendienst passen. In principe rijdt de gemeente de strooiroutes in een vaste volgorde.

Mochten er meldingen binnenkomen van gevaarlijke situaties, dan krijgen deze plekken voorrang.

Wintermaanden

De gemeente kan niet alle wegen tegelijkertijd strooien. Ze roepen weggebruikers daarom op om tijdens de wintermaanden extra alert te zijn. Houd de verkeersinformatie goed in de gaten en let op de weersomstandigheden. Pas daar je rijstijl en snelheid op aan.

Meer informatie

Wil je meer weten over de bestrijding van gladheid? Kijk dan op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee.