Stop kindermishandeling!

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Woensdag 10 juni 2015 is in Bestuurscentrum het Rondeel in Middelharnis een studiemiddag georganiseerd voor ruim zeventig professionals van Goeree-Overflakkee op het gebied van onder andere jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en opvoed- en gezinsondersteuning. Verschillende presentaties en workshops behandelden het onderwerp kindermishandeling.

Aanpak van kindermishandeling
De overheid wil kinderen beschermen tegen elke vorm van mishandeling. Om kindermishandeling aan te pakken, moet worden voorkomen dat het gebeurt. Als het (toch) gebeurt, moeten we kindermishandeling signaleren, stoppen en de schade zoveel mogelijk beperken. Sinds begin 2014 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee het thema kindermishandeling actief opgepakt en zijn er vrijwilligers en professionals getraind in het herkennen en in actie komen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Lees ook: Sommelsdijkse helden krijgen zilveren medaille

Rol gemeente
Gemeenten hebben van oudsher een belangrijke rol bij de aanpak van kindermishandeling. Ze voeren de regie op de samenwerking tussen alle betrokken partijen, maar dragen ook de zorg voor het lokale aanbod van opvoed- en gezinsondersteuning. Dit lokale aanbod speelt een belangrijke rol bij de preventie en signalering van kindermishandeling. Op Goeree-Overflakkee is dit onder andere geregeld binnen het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT).  De aanwezigen zijn geïnformeerd over het doel en de werkwijze van het JOT. Daarnaast is ook informatie gegeven over de werkwijze van de gezinsregisseurs.

Veilig Thuis
Medewerkers van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond hebben ook verteld over hun werk. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kan men terecht voor advies en ondersteuning. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met geweld of verwaarlozing in de huiselijke kring. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisrr.nl of bel met 0800 – 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar).

Lees ook: Bedrijventerrein Oostflakkee nu officieel beveiligd

Workshops
Tijdens een vijftal workshops zijn verschillende onderwerpen besproken. Voorbeelden hiervan zijn ‘Signaleren van kindermishandeling’, ‘kinderen en (v)echtscheidingen’ en ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’. De aanwezigen hebben tijdens de studiemiddag veel praktische informatie gekregen. Daarnaast was er gelegenheid om te netwerken.

Contact
Voor de gemeente Goeree-Overflakkee is mevrouw J. van Loon de aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: [email protected] De gezinsregisseurs van de gemeente zijn ook bereikbaar via het algemene telefoonnummer.

Lees ook: Help kanker bestrijden vanuit uw eigen tuin

 

Reacties