Weet wanneer de containers worden geleegd tot 1 juni

Foto: Sam Fish

Door het corona-virus werd een tijdje geen oud papier opgehaald op Goeree-Overflakkee. Dat gebeurt nu wel weer, maar er zijn wat wijzigingen in de afvalkalender.

Ook Koningsdag en Bevrijdingsdag zorgen voor een kleine verandering in die routine. Maar goed nieuws, de afvalkalender is inmiddels geactualiseerd tot 1 juni. Kijk dus snel wanneer alles bij jou wordt opgehaald.

Vrijwilligers

De gemeente blijft erbij dat er voorlopig geen vrijwilligers worden ingezet bij het legen van de bakken. Dit om de veiligheid van de vrijwilligers, medewerkers van Renewi en de inwoners te waarborgen.

Renewi zamelt het oud papier in. Zij zien dan ook toe op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Let op: alleen de containers met oud papier worden geleegd. Dozen en oud papier dat naast de container wordt gezet, blijft staan. Zij kunnen dit vanuit de bedrijfsvoering niet meenemen. Aangezien dat ook een grote belasting is voor de capaciteit van het voertuig en de inzet van de medewerkers.

Begrip

“Door de corona-crisis wordt het oud papier nu doordeweeks opgehaald,” licht een woordvoerder van de gemeente toe. “Je kunt je voorstellen dat het een grote operatie is om een planning te maken voor 23.500 huishoudens op het eiland. Voor veruit de meeste huishoudens is dat in april gelukkig goed verlopen. Helaas, en dat vinden we heel erg vervelend, ging het niet overal meteen goed. Daarnaast bleek ook dat sommige inwoners de afvalkalender niet konden raadplegen.”

Zowel afvalverwerker Renewi als de gemeente hebben geprobeerd iedereen zo goed mogelijk te helpen. Problemen worden zo snel mogelijk opgelost. Maar ze vragen ook om begrip in deze uitzonderlijke situatie.

Gemeenteapp

In de afvalkalender is te zien wanneer de blauwe container geleegd wordt in jouw buurt. Deze afvalkalender is te vinden via www.goeree-overflakkee.nl/afvalkalender. Je kunt ook de gemeenteapp downloaden. De afvalkalender is daarin opgenomen. De app is te vinden onder de naam Goeree-Overflakkee en hij is herkenbaar door het logo van de gemeente. De app is verkrijgbaar voor Apple en Android.

Bij de afvalkalender is het de bedoeling dat je je postcode invult zonder spatie, met in het tweede vak je huisnummer. Dus bijvoorbeeld ‘3245DH ‘ en ‘105’. Druk vervolgens op enter of klik op het pijltje om door te gaan. Je ziet dan een overzicht van de ophaaldata per container.

De kalender is op dit moment up-to-date- tot 1 juni. Hij wordt later aangepast voor de periode daarna.