Weekmarkten vanaf 28 april (beperkt) toegestaan

Foto: Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay

De burgemeester heeft op 24 april besloten om de weekmarkten op het eiland weer toe te staan. Dit met ingang van dinsdag 28 april. Het besluit heeft alleen betrekking op zogenaamde foodkramen.

In maart werd besloten de weekmarkten niet meer toe te staan. Dit om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. “Mijn eerdere besluit heb ik niet lichtzinnig genomen,” zegt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Door het hoge aantal besmettingen op Goeree-Overflakkee was en in het noodzakelijk om dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen. De volksgezondheid is daarbij mijn eerste prioriteit.”

Versoepelen

In aanloop naar 28 april heeft ze besloten om de maatregelen voor de weekmarkten te versoepelen. “In mijn overweging heb ik meegenomen dat we in de afgelopen weken zagen dat onze inwoners zich goed houden aan de getroffen maatregelen. Ook landelijk lijken we op de goede weg, met een daling van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg. De situatie van nu maakt dat ik ten aanzien van weekmarkten een andere afweging kan maken,” aldus de burgemeester.

Samen met de marktondernemers treft de gemeente wel extra maatregelen. Alles moet volgens de landelijke en regionale richtlijnen kunnen plaatsvinden. Zo wordt alles ingericht om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Ook worden de BOA’s ingezet om toezicht te houden.

Groeien

Het is nog altijd mogelijk dat de burgemeester terugkomt op haar besluit. Als het openen van de weekmarkt leidt tot een oncontroleerbare toestroom van bezoekers. Of als marktondernemers of bezoekers zich niet aan de regels houden. “Ik hoop dat het zover niet komt,” zegt de burgemeester. “Ik vertrouw erop dat de ondernemers en de bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen. Als we dit samen doen, is het mogelijk om stap voor stap naar de normale situatie te groeien.”

Het is een bewuste keuze om bij het toestaan van de weekmarkten stapsgewijs te werk te gaan. Het besluit heeft nu alleen betrekking op de foodkramen, omdat voedsel een primaire levensbehoefte is. Wekelijks wordt de situatie vanuit de gemeente geëvalueerd. De burgemeester kan besluiten om ook de non-foodkramen toe te staan. Maar alleen als er de weekmarkten op een veilige en positieve wijze verlopen.