Keuring en onderhoud ondergrondse containers

Foto: Sam Fish

In de periode van 22 juni tot en met 3 juli 2015 krijgen alle ondergrondse containers in de gemeente Goeree-Overflakkee een keuring en onderhoudsbeurt.

Dit houdt in dat de ondergrondse huisvuilcontainers bij appartementencomplexen en ondergrondse glasbakken bij supermarkten en in wijken worden schoongemaakt. Daarnaast worden alle onderdelen gecontroleerd op veiligheid.

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat het nodig is om de ondergrondse containers enkele uren van de locatie te verwijderen. Als dit het geval is, dan wordt er een tijdelijke voorziening geplaatst door de firma Bronij B.V. uit Heinenoord. De firma Bronij probeert eventueel ongemak tijdens de werkzaamheden zoveel als mogelijk te voorkomen.

Lees ook: Interstate in het JAC

Reacties