Water in de Westplaat eindelijk verbeterd

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

De werkzaamheden voor beter zoet water in de Westplaat in Middelharnis en Sommelsdijk zijn klaar.

Er moet nog een klein deel gedaan worden. Zo zal op een later tijdstip de grond naast de nieuwe watergang bij de Sommelsdijkse Havendijk verdeeld worden over de locatie. Wanneer dat kan en gaat gebeuren is afhankelijk van het weer. Er is namelijk een goede vorstperiode nodig of een langere tijd van droogte. Op dit moment is de bodem te drassig om de grond te verplaatsen.

Waterkwaliteit

De verbetering van het water in de Westplaat is een samenwerking tussen de gemeente en Waterschap Hollandse Delta. Het is de bedoeling dat de zoetwateraanvoer en de waterkwaliteit beter wordt.

De wegsloot langs de dijk was te smal om voldoende water naar de woonwijk te krijgen. Daardoor was het tot nu toe moeilijk om het peil en de kwaliteit van het water op orde te houden. Daarom zijn de sloten bij het oude gronddepot verdiept en verbreed. Ook is de duiker in de sloot vergroot. Hierdoor kan de bestaande pomp het zoete water naar de achtergelegen singels pompen.

Reacties