PVDA plant bomen voor de toekomst

Foto: Image by Mabel Amber, still incognito... from Pixabay

Het voorstel van de Partij van de Arbeid om per hectare één boom te planten op Goeree-Overflakkee heeft het niet gehaald in de gemeenteraad. Geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten.

De argumenten om meer bomen op Goeree-Overflakkee te planten liggen voor de hand. Bomen zorgen voor reductie van CO2. Ze zorgen voor toename van de biodiversiteit. Bomen zijn belangrijk voor de bijen en andere bestuivers en zo voor ons voedsel. Ze helpen fijnstof uit de lucht te filteren. Bomen helpen de temperatuur te reguleren. Bomen helpen water vast te houden. Het eiland is nog altijd relatief ‘kaal’ is als gevolg van de watersnoodramp en het vele kappen dat plaats heeft gevonden.

De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente zich aansluit bij de Trillion Tree Campaign van de Verenigde Naties. Hun doel is om wereldwijd 1000 miljard extra bomen te planten. Hiermee kan 25% van de menselijke CO2-productie uit de lucht gehaald worden. Daarmee kan de temperatuurstijging onder de twee graden gehouden worden. Een goed initiatief. Het momentum is nu!

Help mee

Vandaar het voorstel om op Goeree-Overflakkee de komende jaren één boom per hectare te gaan planten. Dit komt neer op zo’n 25.000 extra bomen. Maar, omdat de gemeenteraad dit voorstel heeft afgewezen (met alleen steun van de VVD en CU), komt de PvdA zelf in actie. Om te beginnen met het planten van 100 bomen op onder andere natuurspeelplaats de Buutenplaets in Ooltgensplaat. Dit gaat in maart gebeuren. Er zullen hierna nog veel meer acties gaan volgen.

De PvdA roept iedereen op om met ideeën te komen en te helpen deze waar te maken. Heb je een idee of wil je meehelpen aan het initiatief? Neem hiervoor contact op met goeree- [email protected]

Reacties