Samen voor een schoon Haringvliet

Foto: Pixabay; fotoblend

Zwerfafval in en langs het water is een actueel probleem waar al verschillende losstaande initiatieven rond het Haringvliet iets aan doen. Dat vele partijen een samenwerking hierin belangrijk vinden werd zichtbaar tijdens de conferentie Schoon Haringvliet op 12 december.

Afgevaardigden van de provincie Zuid-Holland, gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties, watersportverenigingen, ondernemers, en vrijwilligers onderzochten samen kansen en mogelijkheden voor lokale samenwerking rondom de afvalproblematiek. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk ¬initiatief van de provincie Zuid-¬Holland, Rijkswaterstaat, IVN Natuureducatie, NLDelta, de Vogelbescherming en gemeente Goeree-Overflakkee.

‘Je moet met je voeten in de rotzooi staan om het probleem te beseffen’
Tijdens de bijeenkomst bleek er enorm veel passie en kennis in de groep te zitten. Dat is een mooie basis om op verder te bouwen, maar de vraag is nu hoe verder te handelen. Sylvia Spierts-Brouwer van IVN Natuureducatie: “Om ook mensen te bereiken die nog niet bij het onderwerp betrokken zijn, kunnen regelgeving en vergoedingen helpen. Bijvoorbeeld om nieuwe partijen te betrekken. Je moet met je voeten in de rotzooi staan om het probleem te beseffen.” Een andere conclusie is dat partijen het belangrijk vinden dat er uitwisseling tussen betrokken partijen blijft plaatsvinden.

• LEES OOK: Verkeersveiligheid N59 weer een stap dichterbij

Een integrale aanpak
Het belang van een integrale aanpak voor een Schoon Haringvliet onderschreven ook bestuurders van de omliggende gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Westvoorne en Hoeksche Waard. In een bestuurlijke sessie gaven zij aan gezamenlijk en snel verder aan de slag te gaan. Op de bestuurlijke landschapstafel Haringvliet, aan het begin van 2019, wordt een gezamenlijke aanpak Schoon Haringvliet geagendeerd. De landschapstafel Haringvliet is een overleg tussen bestuurders van overheden en voorzitters of bestuurders van andere partners, die werken aan een lange termijn visievorming van het gebied. Rik Janssen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte vooral de waarde van de enorme passie en inzet van de aanwezigen in de zaal: “Wij willen samen met jullie optrekken en daarin zijn jullie belangrijker dan wij. Wij zijn er om jullie te ondersteunen, te zorgen dat jullie het gereedschap hebben om jullie enthousiasme voort te zetten en om te laten zien dat het belangrijk is wat jullie doen.”

Reacties