Werken in de bijstand loont

Foto: Pixabay; niekverlaan

Op aandringen van de PvdA Goeree-Overflakkee heeft de wethouder sociale zaken op 18 oktober toegezegd, dat bijverdienen in bijstand mogelijk is. Mensen met een bijstandsuitkering mogen hetgeen ze bijverdienen zes maanden lang voor 100% houden.

De PvdA heeft op 12 juli jl. samen met de CU een motie ingediend om bijverdienen in de bijstand aantrekkelijk te maken. Deze motie werd destijds met steun van de SGP en EVV aangenomen. Door het aannemen van deze motie, heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in feite opdracht gegeven aan de wethouder om hier werk van te maken.

Wethouder Bruggeman reageerde per brief op deze motie, door aan te geven “dat de mogelijkheid bestaat om in individuele gevallen te bepalen dat een deel van de inkomsten uit arbeid gedurende maximaal een half jaar niet worden verrekend met de bijstand. Doel hiervan is om mensen met een uitkering te stimuleren een gehele of gedeeltelijke baan te accepteren.”

Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober vroeg fractievoorzitter van de PvdA Jaap Willem Eijkenduijn wat dan onder ”individuele gevallen” verstaan wordt. “Als hier geen heldere regels voor zijn bestaat de kans op willekeur,” stelde Eijkenduijn. Na een kort debat bood de wethouder aan om voor een periode van zes maanden hetgeen men bijverdiend uit reguliere arbeid, niet te korten op de uitkering. Anders gezegd; men mag 100% behouden van hetgeen men bijverdiend.

De PvdA Goeree-Overflakkee is blij met dit bereikte resultaat. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft hiermee een mooi instrument in handen om mensen weer aan het werk te krijgen. Eijkenduijn: “Het doel is om mensen aan het werk te krijgen. Werk is bestaanszekerheid. Dit is goed voor de mensen om wie het gaat, maar ook goed voor Goeree-Overflakkee. We hebben de komende jaren veel mensen nodig om alle ambities waar te kunnen maken.”

Reacties