Muziek maken met peuters

Foto: Muziekgebouw GO

“Samen muziek maken, dansen en zingen…!” Dit is het doel voor de nieuwe cursus ‘Muziek met Peuters’ georganiseerd door het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee.

Uw kind (van 1 tot 4 jaar) maakt op een zeer eenvoudige en speelse manier kennis met muziek. De kinderen leren al spelenderwijs de taal van muziek.

Er zijn vele redenen waarom ouders met hun jong kind muziek zouden moeten maken:
Taalontwikkeling
De taalontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd door actief bezig te zijn met muziek. Ritme, melodie en intonatie vormen de basis van de taal bij je peuter. Hoe vaker het kind een liedje hoort, hoe meer hij het herkent en probeert mee te zingen. Spraakontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat vergroot.

Motoriek
Door muziek verbetert het jonge kind zowel zijn grove als fijne motoriek. Dat doet hij door bijvoorbeeld te leren trommelen met stokjes. Het verschil tussen hard en zacht wordt hierbij geleerd. De motoriek wordt verbetert door het klappen en dansen op muziek.

Muzikaliteit
Tijdens het maken van muziek, doet het jonge kind steeds een beroep op zijn hersenen. Muziek heeft invloed op beide hersenhelften. De ene hersenhelft hangt vooral samen met gevoel, terwijl de andere meer gericht is op het denken. Deze worden aan elkaar gekoppeld, wat de muzikaliteit van je peuter ontwikkelt. Daardoor kan hij beter een ritme herkennen, een melodie zingen en toonhoogtes onderscheiden. Ook kan muziek bijdragen aan een goed geheugen.

LEES OOK: Gratis cursus van de gemeente: leer omgaan met geld

Emotie uiten
In het leven van je peuter komen heel wat emoties voorbij, van blij en vrolijk zijn tot helaas ook pijn en verdriet. Muziek helpt je peuter om gevoelens makkelijker te uiten. Emotie heeft zoveel kanten, daarbij hoort ook vreugde en plezier. Dit komt allemaal tot uiting in de muziek.

Muziek maken schept een band
Met zingen kan iedereen meedoen. Het draagt bij aan een sterkere band tussen ouder en kind, maar ook met andere kinderen.

De cursus wordt gegeven door Angelique Boer. Angelique wordt vaak Liek genoemd. Zij heeft veel met muziek en bewegingsactiviteiten. Zij is sinds 2001 werkzaam in het basisonderwijs als groepsleerkracht. Tijdens haar werk als groepsleerkracht in de onderbouw heeft ze ervaren dat aandacht voor muziek en expressie steeds meer verdrongen werd. Omdat ze zelf al heel vroeg interesse toonde in en plezier beleefde aan muziek heeft ze de cursus vakspecialist muziek gevolgd en de opleiding Muziek op schoot.

De cursus gaat van start bij een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 10 kinderen en zal worden gegeven op twee tijden op donderdag in de Dorpstienden te Ouddorp.
Groep 1: 09:30u. – 10:30u.
Groep 2: 10:30u. – 11:30u.

De cursus duurt 8 weken en start na de meivakantie. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website van het muziekgebouw. De kosten voor een (groot)ouder en een kind zijn voor deze cursus zijn € 60,-. Maakt u gebruik van kinderopvang bij Kibeo dan zijn de kosten voor deze cursus € 50,-.

Reacties