Nivel: Langdurige Covid bij één op de vijf patiënten

Foto: Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Zo’n 20 tot 37 procent van de patiënten die tijdens de eerste en tweede golf een coronabesmetting opliepen, hielden er langdurige klachten aan over. Dat concludeert gezondheidsinstituut Nivel na onderzoek.

Het instituut onderzocht meer dan 10.000 patiëntendossiers en ondervroeg mensen die wegens corona de huisarts bezochten. Het zogeheten post-Covid syndroom (PCS) is een aandoening waarover nog weinig duidelijkheid is. “Wel zijn er veel berichten over mensen die na een coronabesmetting nog maanden thuiszitten. De gevolgen van de coronapandemie lijken daarmee een flinke impact te hebben op de samenleving,” stelt het Nivel.

Langdurige klachten

Een algemeen geaccepteerde definitie van langdurige Covid bestaat nog niet. Het Nivel hanteerde voor zijn onderzoek verschillende definities. Daarbij werd gekeken naar de klachten die patiënten zelf rapporteerden. Ook de patiëntgegevens na een huisartsbezoek zijn bekeken, het aantal consulten en de hoeveelheid klachten.

Mensen met langdurige Covid hebben uiteenlopende klachten. Denk aan vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, vergeetachtigheid, verlies van reukvermogen of depressie.

Isolatie uit angst 

Er leven ook nog steeds mensen in afzondering. Zij proberen op die manier nog steeds een coronabesmetting te voorkomen. Ook nu de officiële maatregelen niet meer gelden. Ze gaan bij niemand op bezoek, gaan niet naar een theater en eten alleen binnen de deur. Dat meldt het RIVM op basis van nader onderzoek naar de uitkomsten van het gedragsonderzoek van maart. Het gaat om 2 procent van de 35.000 deelnemers.

“De mate van sociale isolatie varieert,” constateert het RIVM. “Dit gaat van volledig binnen blijven tot niet of minder vaak uitgaan.” Mensen die iets mankeren blijven het vaakst thuis. “Sociale isolatie komt zes keer vaker voor onder deelnemers met een ernstige afweerstoornis en bijna drie keer vaker onder deelnemers met een andere medische aandoening, dan onder deelnemers zonder medische aandoening.”

Grote gevolgen

Ook blijven mensen thuis omdat ze een dierbare niet willen besmetten of omdat ze onzeker zijn over de risico’s die ze zelf zouden kunnen lopen. Tevens is er nog een groep die nog wat voorzichtiger is na de versoepelingen. Zij gaan echter stapsgewijs weer deelnemen aan sociale activiteiten.

Thuisblijvers missen sociale contacten, voelen zich eenzaam en onbegrepen, zo bleek uit de analyse van het RIVM verder. De grootte van de diverse groepen kan het RIVM niet vermelden.

Cookieinstellingen