Corona-steunpakketten worden per 1 oktober gestopt

Foto: Afbeelding van romanakr via Pixabay

Het kabinet stopt per 1 oktober met de steunmaatregelen die het afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis heeft geholpen.

Bron: Rijksoverheid 

Dat betekent dat de NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet meer worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven. De economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met steun zou het economisch herstel in de weg zitten.

Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen gericht op scholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook nog na 1 oktober verplicht gesloten is.

Veerkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen

De regering heeft veel respect voor de veerkracht, creativiteit en het doorzettingsvermogen van bedrijven, ondernemers, zzp’ers en werkenden. Een zware tijd waarin complete sectoren tot stilstand kwamen. Een tijd waarin mensen soms afscheid moesten nemen van hun baan of bedrijf.

Mede dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen echter beperkt gebleven. Ook zijn de werkloosheidcijfers laag. De economische cijfers zijn bemoedigend. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat uit van een groei van 3,8 % in 2021 en 3,2 % in 2022.

Sommige regelingen blijven nog even

Doorgaan met de generieke maatregelen verstoort dit herstel. Het oplopend tekort voor de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021. Het kabinet beseft dat de situatie voor sommige groepen de komende tijd nog moeilijk is. De nachthoreca is nog steeds verplicht haar deuren gesloten te houden. Daarnaast zijn er bedrijven die te maken hebben met een veranderde wereld vergeleken met begin 2020.

Daarom blijft in het vierde kwartaal een aantal ondersteunende regelingen van kracht. Dit is om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen en om de aanpassingen van de economie te bevorderen. In totaal is ruim 80 miljard euro aan uitgaven voorzien sinds de invoering van het steunpakket in maart 2020.

Garantieregeling

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits, overbruggingskrediek, BMKB-C en GO-C blijven het hele jaar van kracht. Dit is besloten om de marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door tot in het vierde kwartaal.

Belastingen

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt ook per 1 oktober. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Hierbij ging het om een totaalbedrag van 40,4 miljard euro. Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (16,6 miljard euro). Andere bedragen zijn verminderd als bijvoorbeeld de aanslag niet goed is vastgesteld (4,6 miljard euro).

Per saldo staat op dit moment 19,2 miljard euro aan belastingschuld open. Hier maken 270.000 ondernemers gebruik van. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop alle ondernemers weer gaan terugbetalen schoof eerder al op naar oktober 2022. Hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen. Dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd.

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de crisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022. Daaronder valt ook de onbelaste reiskostenvergoeding en betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast overlegt Nederland met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari voort te zetten.

Nachtclubs en disco’s

Het kabinet is bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s. De kans is namelijk groot dat deze ook na 1 oktober nog niet open gaan. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie. Het is namelijk de enige sector is die nog op last van de overheid volledig dicht is.

De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex. Het vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt er scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.

Beëindiging Tozo

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen. Het kabinet heeft besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Zo blijft het voor de gemeente uitvoerbaar. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren. Ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen. En de gemeente stelt het inkomen en de hoogte van de uitkering per kalendermaand vast. Dit wordt normaal gedaan per boekjaar. Vanaf 1 januari voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Terugkeer werktijdverkorting

De werktijdverkorting (WTV) is vanwege de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de WVT weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor corona-gerelateerde omstandigheden. Het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt. Dit is voor mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten. Op die manier wil het kabinet hen een nieuw perspectief bieden.

Gemeente, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Maar ook naar nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of WW. Ook mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie of zelfstandigen met een Tozo-uitkering worden geholpen. Ze helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen.