RIVM: Anderhalve meter afstand houden helpt!

Foto: Afbeelding van congerdesign via Pixabay

Mensen die zich houden aan de anderhalve meter afstand tot anderen, lopen minder kans om het virus op te lopen. Dat concluderen onderzoekers van het RIVM. “Het onderzoek laat zien dat social distancing een belangrijke maatregel is om het virus te stoppen,” vat het instituut samen.

De nieuwe varianten, zoals de Britse, waren nog niet aan de orde toen dit onderzoek werd uitgevoerd. “Juist vanwege de hogere besmettelijkheid van de nieuwe varianten is het belangrijk voldoende afstand te houden,” aldus het RIVM.

Onderzoek

De onderzoekers analyseerden gegevens van 7000 mensen die tijdens de eerste golf regelmatig vragenlijsten invulden over hun contacten. Ook werd hun bloed onderzocht op antistoffen. Daarmee kan worden aangetoond dat iemand met het virus in aanraking is geweest. Destijds had 5,5 procent van de mensen die zich niet aan de afstandsregels hielden antistoffen in het bloed. Van de mensen die zich wel aan de afstand hielden, maakte 4 procent antistoffen aan. Onder de mensen die wel afstand hielden, lag het aantal besmettingen dus 27 procent lager.

Ook grote groepsbijeenkomsten leveren meer besmettingen op, zo laat het onderzoek zien. Van de mensen die een indoor bijeenkomst hadden bezocht met meer dan 20 personen, bleek 6,2 procent antistoffen te hebben. Dat percentage lag anderhalf keer zo hoger dan bij de mensen die geen bijeenkomsten hadden bezocht.

Antistoffen

Inmiddels hebben al veel meer mensen antistoffen in hun bloed. Een streekproef van bloedbank Sanquin wees onlangs uit dat het om ruim één op de vijf donoren gaat. Onder hen zijn ook mensen die gevaccineerd zijn.

Maar er kwam nog meer naar boven uit het onderzoek. Zo blijkt dat mensen die vooral nauw contact hadden met kinderen onder de 10 jaar nauwelijks besmet raken met het virus. “In het bloed va deze deelnemers zaten niet vaker antistoffen dan bij deelnemers die zeiden geen contact te hebben gehad.”