Versoepelingen bij ouderen mogelijk door vaccinatie

Foto: QPhoto

In verpleeghuizen en instellingen zijn al veel bewoners gevaccineerd. Dat zorgt ervoor dat er voorzichtig versoepelingen mogelijk zijn!

Als op een locatie genoeg mensen twee keer zijn gevaccineerd is een ruimere bezoekregeling mogelijk. De groepsgrootte voor activiteiten kan dan ook weer omhoog. En vrijwilligers, kappers en andere contactberoepen binnen de locatie kunnen weer aan de slag. Hiermee volgt het kabinet het advies van het OMT op.

Verantwoordelijk versoepelen

Het vaccineren van de bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is op veel locaties grotendeels afgerond. De vaccinatie van thuiswonende ouderen vordert ook gestaag. Er is onder bewoners van verpleeghuizen en instellingen al een half miljoen prikken gezet. Dankzij het vaccineren daalt het aantal besmettingen op die locaties. Maar ook de ziekenhuisopnames en sterfte blijven daar sterk dalen. Het aantal besmettingen onder bewoners is nog maar 10 procent van wat het in december was.

En die daling zorgt ervoor dat er ruimte is om verantwoord te versoepelen.

Instellingen

Bij een vaccinatiegraad van 80 procent of meer kunnen er versoepelingen doorgevoerd worden. Met dit OMT-advies is het voor instellingen mogelijk om op een verantwoorde manier meer ruimte te geven aan hun bewoners. Maar ook de naasten profiteren hiervan.

Iedere locatie is echter anders en daarom wordt er per locatie bekeken wat verantwoord is. Elke instelling informeert zelf de bewoners en hun naasten over de versoepelingen die zij doorvoeren. Een bewoner of naaste kan hierover ook zelf contact opnemen met de organisatie.

Mogelijke versoepelingen

Het is natuurlijk heel fijn dat er wat meer ruimte aankomt. Maar aan wat voor versoepelingen moeten we dan denken? We zetten het even op een rijtje.

  • Op de eigen kamer kan een volledig gevaccineerde bewoner één of enkele vaste bezoekers ontvangen. Hierbij is het dragen van een mondkapje niet langer nodig. En ook de afstand hoeft niet meer bewaard te blijven. De bezoekers moeten hiervoor wel negatief getest of gevaccineerd zijn. Een negatieve zelftest is ook voldoende.
  • De vaste groep van volledig gevaccineerde bewoners bij groepsactiviteiten kan worden verruimd. Bezoekers en cliënten van buiten de instelling kunnen daaraan nog niet deelnemen. Dat komt door de hoge infectiedruk buiten de instelling.
  • Inzet van vrijwilligers en niet-medische contactberoepen (zoals kappers) zijn in de instelling weer mogelijk.

“Vaccineren werkt,” benadrukt coronaminister Hugo de Jonge. “Dat zien we nu volop in de verpleeghuizen. Daarom kunnen we nu na een lange en spannende tijd voorzichtig weer wat versoepelen. Als er voldoende gevaccineerd is, is een knuffel door vaste bezoekers weer mogelijk. Prachtig toch?”

Basisregels

Vaccineren maakt veilig en verantwoord versoepelen mogelijk. Het geeft de bewoners van de instellingen weer wat perspectief na zo’n lange tijd. Andere preventiemaatregelen blijven gelden. Denk hierbij aan de basisregels als afstand houden en handhygiëne. Zeker op de dagbesteding blijven deze regels van kracht. Daar maken namelijk zowel gevaccineerde als ongevaccineerde bewoners gebruik van.

Bron: Rijksoverheid