Nazorg van grote waarde voor ex-IC-patiënten

Foto: PR CuraMare

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft sinds 2012 een nazorgteam voor ex-IC-patiënten. Dit is van grote waarde voor de patiënten.

Linda Berger (rechts op de foto) en Leandra Grootenboer (links) zijn beiden verpleegkundigen op de Dirkslandse Intensive Care. Zij bieden nazorg in de vorm van (telefoon)gesprekken en bijeenkomsten. Ex-IC-patiënten, maar ook nabestaanden, ervaren dit als een waardevolle bijdrage aan hun verwerkingsproces. Een IC-opname is namelijk een heftige ervaring voor zowel patiënt als naasten.

Terugkomdag

Zo is er onlangs een terugkomdag georganiseerd. Dit was een dag voor ex-IC-coronapatiënten die in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis waren opgenomen. Nazorgverpleegkundigen Linda en Leandra organiseerden in theetuin ‘de Keizershof’ in Stellendam een informele bijeenkomst waar ex-IC-coronapatiënten. Zij konden daar samen met hun partner/naaste ervaringen uitwisselen over de achterliggende zware periode.

Er werd gelachen en gehuild. Alle aanwezigen kampen nog dagelijks met de gevolgen van hun IC-opname. De ene patiënt kampt met fysieke problemen, een ander worstelt met cognitieve beperkingen. De sfeer was gemoedelijk en heel open, veel mensen vonden herkenning bij elkaar.

De meeste patiënten weten weinig van hun IC-periode, doordat ze slapend werden gehouden. Bij het wakker worden uit deze kunstmatige slaap kampten velen met hallucinaties. “Het is dan heel fijn te merken dat je daarin niet de enige bent.”

Bijzondere middag

Voor nazorgverpleegkundigen Linda en Leandra was dit ook een bijzondere middag. Zij hebben, net als hun teamgenoten op de IC, deze patiënten in kritieke toestand verpleegd. Ook hebben zij nazorggesprekken met de patiënten en hun partners/naasten gevoerd. Het is fijn om deze patiënten en hun naasten nu de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Helemaal zonder de klinische setting van een ziekenhuis. “We zijn zeker voornemens om in de toekomst meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren.”

Heeft u IC-gerelateerde vragen naar aanleiding van dit artikel? Mailt u dan naar [email protected]