Ondernemers kunnen speciale coronasteun aanvragen

Foto: Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft een steunfonds van 2,5 miljoen euro in het leven geroepen. Het steunfonds moet ondernemers en instellingen door de tweede coronagolf heen helpen.

De subsidieregeling Steunfonds Coronamaatregelen Ondernemers Goeree-Overflakkee (SCOGO) is nu open voor aanvraag. Daarmee is 1,5 miljoen euro voor de ondernemers gereserveerd. De andere miljoen euro is apart gezet voor instellingen in de sport- en sociaal-culturele sector. Dit deel van het steunfonds wordt nog verder uitgewerkt.

Regelingen

Vanuit de Rijksoverheid en provincie zijn er al diverse regelingen om organisaties en ondernemingen financieel te helpen. Het steunfonds is een aanvulling daarop. Het is dan ook vooral bedoeld voor ondernemers met omzetverlies die hun bedrijfsvoering moeten of willen aanpassen. De reden voor deze aanpassing moet echter wel de pandemie zijn.

Hard getroffen

“We weten en zien dat er ondernemers hard getroffen zijn door de crisis,” zegt wethouder Tea Both-Verhoeven. “Voor een aantal is een koerswijziging of aanpassing in de bedrijfsvoering nodig om verder te kunnen. Met dit steunfonds geven we deze ondernemers een zetje in de goede richting. Het doel is een gezonde toekomst voor hun onderneming.”

Wethouder Peter Feller vult haar aan. “We hebben zorgvuldig gekeken naar de behoefte die bij de ondernemers ligt. Wat hebben de andere regelingen te bieden en wat mist er nog? Het resultaat is deze subsidieregeling. Daarmee denken we ondernemers echt te kunnen helpen.”

Advisering

De subsidieregeling SCOGO bestaat uit twee delen. Er is in totaal 1,5 miljoen euro gereserveerd voor deze subsidieregeling. Een deel van dit bedrag is voor advisering en ondersteuning. Daarmee worden ondernemers geholpen bij het zoeken van een nieuwe koers. Maar dit gebeurt alleen als door de coronacrisis voortzetting van de huidige activiteiten niet (goed) meer mogelijk is.

Ondernemers kunnen een verzoek doen voor een bijdrage van maximaal € 5.000 euro. Daarbij geldt het principe van cofinanciering. Een ondernemer die een bijdrage krijgt draagt zelf ook minimaal datzelfde bedrag bij.

Scholing/Fysieke investeringen

Het andere deel van het bedrag is voor scholing of fysieke investeringen. Ondernemers kunnen een bedrag van maximaal 20.000 euro aanvragen. Dit kunnen ze gebruiken om hun onderneming (toekomstbestendig) aan te passen. De gemeente vindt hierbij product- en marktontwikkeling en diversificatie belangrijke elementen.

Ook bij deze aanvragen gaat het om cofinanciering. Overigens gaat de regeling met terugwerkende kracht in. Projecten en activiteiten vanaf 1 september 2020 komen in aanmerking. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de gemeente.