Vanaf half september wekelijkse corona-regels

Foto: Afbeelding van congerdesign via Pixabay

Het kabinet komt met een regionaal beoordelingssysteem om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat. Er wordt dan ook gekeken of er strengere maatregelen moeten worden getroffen. Dit nieuwe systeem zou half september in moeten gaan.

Escalatieladder

De Jonge noemt het zelf de escalatieladder en het kent drie trappen; waakzaam, zorgelijk en ernstig. In de eerste categorie komen er weinig nieuwe besmettingen bij en is er genoeg zorgcapaciteit. Als de situatie zorgelijk is, stijgt het aantal nieuwe besmettingen. Ook neemt de druk op de zorg toe. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig volgens de minister.

Als een regio er ernstig aan toe is, is hard ingrijpen nodig. Het aantal besmettingen stijgt dan snel en het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief. De beschikbare zorgcapaciteit is dan ook niet meer voldoende.

Per regio

Maatregelen die genomen worden, worden toegespitst op de situatie in de regio. “Als bijvoorbeeld uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat verspreiding vooral via thuisfeestjes plaatsvindt, liggen maatregelen gericht op drukke binnensteden minder voor de hand.”

Deze maatregelen kunnen adviserend zijn, maar ook dwingender. Er kan bijvoorbeeld gehandhaafd worden op basisregels. Denk hierbij aan de anderhalve meter afstand of de groepsvorming kan worden beperkt.

Wekelijkse maatregels

Het is de bedoeling dat de maatregelen wekelijks worden beoordeeld. Het ministerie bespreekt de situatie dan per regio met onder meer de GGD, het RIVM en de centrale overheden. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de gegevens van het coronadashboard.

Op dat dashboard staan nu al onder meer het aantal positieve test en ziekenhuisopnames aangegeven. Voor 80 locaties staat er zelfs hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zijn aangetroffen.