Start Regionale Klachtencommissie woningcorporaties

Foto: Oost West Wonen

Onlangs hebben de directeur-bestuurders van Zuidwest samen het nieuwe regelement voor de Regionale Klachtencommissie Zuid West ondertekend.

Door de toetreding van Beveland Wonen en Oost West Wonen is de gezamenlijke Regionale Klachtencommissie Zuid West ontstaan. Deze samenwerking maakt het nog meer mogelijk om de krachten te bundelen.

Er zijn nu zes corporaties aangesloten. Dat zijn de volgende:

  • Oost West Wonen
  • Zeeuwland
  • Beveland Wonen
  • Woningbouwvereniging Arnemuiden
  • Woongoed Middelburg
  • L’escaut woonservice

Krachten bundelen

Heeft een huurder een klacht? Dan neemt de woningcorporatie deze eerst zelf in behandeling. Komen ze er samen niet uit? Dan kan de huurder terecht bij de Regionale Klachtencommissie. Zij brengen onafhankelijk advies uit aan de bestuurder van de corporatie over de klacht van de huurder. Huurders krijgen op deze manier de kans hun klacht kosteloos en laagdrempelig neer te leggen bij een deskundige partij.

Het advies van de klachtencommissie levert daarmee ook een bijdrage aan het functioneren van de corporatie. Het aantal te behandelen klachten door de klantencommissie is relatief laag. Door de toetreding van Oost West Wonen en Beveland Wonen worden de krachten nu gebundeld. De nodige kennis en ervaring om een advies uit te brengen blijft hierdoor op peil.

Werving nieuwe voorzitter

De huidige voorzitter van de Regionale Klachtencommissie is aftredend. In september start de werving en selectie van een nieuwe voorzitter. Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken. Bij het werven van een nieuwe kandidaat, houdt de commissie rekening met goede regionale spreiding.