De eindexamens zijn begonnen. Succes allemaal!

Foto: Afbeelding van Wokandapix via Pixabay

Voor bijna 200.000 scholieren zit de middelbare school er nu écht bijna op. Vandaag beginnen namelijk de eindexamens.

VMBO-leerlingen beginnen met Duits en Nederlands. HAVO begint met bedrijfseconomie. En het VWO pakt eerst wiskunde A, B en C aan. We wensen alle examenkandidaten enorm veel succes de komende tijd!

De voorbereidingen van de eindexamens zijn overschaduwd door het coronavirus. Toen de scholen in december moesten sluiten, maakte het kabinet een uitzondering voor examenkandidaten. Zij konden nog wel fysiek leskrijgen. Toch is actiegroep LAKS bang dat scholieren zich minder goed hebben kunnen voorbereiden door de problemen. De groep vreest dat er meer kandidaten zullen zakken dan gebruikelijk.

Aangepaste regels

De eindexamenkandidaten hebben wel te maken met iets andere regels en schema’s. Deze zijn aangepast om de leerlingen tegemoet te komen. Zo kunnen leerlingen hun vakken spreiden. Ze mogen een eindexamen tussen 17 mei en 1 juni doen, of tussen 14 en 25 juni. Dat geeft de leerlingen meer voorbereidingstijd. Dit kan ook helpen als een leerling juist tijdens de examens in quarantaine moet.

Kandidaten krijgen ook de mogelijkheid om een extra vak te herkansen. Bovendien mogen ze de uitslag van één vak laten wegstrepen als dat het verschil maakt tussen zakken en slagen. Het cijfer staat dan wel op de lijst. Deze mogelijkheid is er overigens niet voor een kernvak als Nederlands.

Vorig jaar gingen de examens niet door vanwege de coronabeperkingen.