Haringvlietbrug: twee rijbanen, maar wel 50 km per uur

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De Haringvlietbrug is aan reparatie toe, maar die staat pas op de planning voor 2023. En dus wordt tot dat moment de maximumsnelheid 50 km per uur.

Hiermee wordt de aangepaste rijsnelheid de enige maatregel voor de brug. Er blijven namelijk elke kant op twee rijbanen beschikbaar. Wel worden deze rijbanen iets versmald. De maatregelen worden nog een keer uitgesteld, ze treden nu op maandag 23 augustus in werking. Dat was eerst maandag 9 augustus.

Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Er is gesproken met Rijkswaterstaat, het OM en de politie. Samen hebben ze oplossingen gevonden voor de handhaving van de maximumsnelheid op de brug.

Veiligheid

De afgelopen weken zijn er nog zwaardere inspecties gedaan aan de brug. Daaruit blijkt dat het niet schadelijk is voor de veiligheid als de maatregelen nog twee weken worden uitgesteld. Issues die zich voordeden, konden steeds snel worden opgelost. Deze verzwaarde inspecties worden voorlopig voortgezet.

“De afgelopen perioden zijn er intensieve gesprekken om te kijken met welke maatregelen de hinder voor de omgeving kon worden beperkt. Ik ben blij dat het is gelukt,” zegt hoofdingenieur-Directeur Arjan Driesprong. “We hebben de handhavingsmiddelen en personele capaciteit georganiseerd. Daarvoor gaat er heel veel dank naar de politie en het Openbaar Ministerie. Doordat we twee rijstroken kunnen blijven gebruiken, neemt de verwachte hinder af.”

Beperking van de hinder

Vanaf 23 augustus zal het verkeer in beide richtingen via 2 versmalde rijstroken over de brug worden geleid. Hierbij geldt dan een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Deze oplossing geeft minder verkeershinder dan wanneer er maar één rijbaan beschikbaar is. Wel moeten weggebruikers nog steeds rekening houden met een langere reistijd.

Aanpassing van de weg

Er worden binnenkort wat aanpassingen gedaan aan de brug. Zo moeten de rijstroken versmald worden. Maar de weg moet ook geschikt worden gemaakt voor handhaving. Zo worden er borden, alternatieve lijnen en geleiderails geplaatst. Dit levert wat hinder op in het weekend voor 23 augustus.

De verkeersmaatregelen blijven van kracht tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Gemeente is blij

De gemeente Goeree-Overflakkee is blij dat Rijkswaterstaat van de originele plannen af is gestapt. Er is nu voor de minst slechte oplossing gekozen. Ook wethouder Peter Feller is erg tevreden. “Dit is een belangrijke uitkomst van een intensief traject,” zegt hij. “Samen met de buurgemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en andere betrokkenen hebben we ons hier hard voor gemaakt.”

De gemeente is blij dat er geluisterd is naar de bezwaren. Er is ook voor de gevolgen en er is constructief meegewerkt aan zo goed mogelijke oplossingen. Dat biedt perspectief voor samenwerkingen in de toekomst. Want er is nog genoeg waarover diverse partijen nog met elkaar over in gesprek moten. Denk aan een mogelijke compensatie voor getroffen (recreatievaart)ondernemers.