“Meer mensen hebben moeite met betalen vaste lasten”

Foto: Afbeelding van 1820796 via Pixabay

Veel mensen hebben door de corona-crisis moeite met het betalen van de vaste lasten.

Vooral huishoudens met een laag inkomen zijn geraakt, meldt consumentenadviseur Pricewise. Ze hebben onderzoek gedaan onder 2000 respondenten.

Moeite

Volgens Pricewise heeft de helft van de ondervraagden meer moeite met het betalen van vaste lasten. Hieronder vallen de woonlasten, energierekeningen en telefoonabonnementen. Bij ruim driekwart van de ondervraagden zijn de vaste lasten dit jaar hoger geworden. Een derde van hen is ook door de crisis financieel geraakt.

Volgens het onderzoek ervaren lager opgeleiden, 60-plussers en niet-werkenden de meeste druk. Hans de Kok is directeur van Pricewise. Hij kan nog niet met zekerheid zeggen of deze groepen de komende tijd nog meer druk gaan voelen. Het is volgens hem vooral de vraag wat zorgpremies gaan doen.

Zorgverzekeraars

De crisis heeft zorgverzekeraars hard getroffen, zij teren nu op reserves. Hoe lang verzekeraars dit volhouden is nog maar de vraag. De kans is dan ook groot dat ze dit doorberekenen in de zorgpremie voor 2021. “De kans is dus aanwezig dat de consument dit gaat voelen in de portemonnee,” aldus De Kok.

Vaste lasten

Volgens het onderzoek is bijna driekwart minder dan 1500 euro kwijt per maand aan vaste lasten. Naarmate het inkomen oploopt, stijgen ook de doorsnee vaste kosten per maand.

Een deel van de ondervraagden (6 procent) weet niets van de vaste lasten. Vooral niet-werkenden en laag opgeleiden hebben geen idee hoe hoog die kosten zijn. De Kok stelt dat het voor deze groep juist loont om de uitgaven op een rij te hebben.