Ontwikkelingen Zuiderdiep- en Halspolder

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op donderdag 2 juni tekenden de agrariërs van de Zuiderdiep- en Halspolder, Natuurmonumenten en de gemeente Goeree-Overflakkee een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van deze polders als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand van Goeree-Overflakkee.

Project Noordrand
De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op donderdag 17 maart 2016 ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project.

LEES OOK: Check het programma van Havendag 2016

Intentieovereenkomst
Naast wethouder Daan Markwat, ondertekenden op donderdag 2 juni Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten en de agrariërs van de Zuiderdiep- en Halspolder de intentieovereenkomst ontwikkeling Zuiderdiep- en Halspolder. Hierin staan afspraken om natuurontwikkeling, agrarische structuurversterking, recreatief medegebruik en een windopgave te realiseren. Wethouder Markwat gaf aan ”Ik ben er trots op dat het realiseren van de verschillende ambities voor de Zuiderdiep- en Halspolder weer een stap dichterbij is. Dit is alleen maar mogelijk door met de betrokken partijen de handen ineen te slaan en ondanks dat er soms tegengestelde belangen zijn, samen te zoeken naar gemeenschappelijke doelen en te focussen op de gewenste ambities!”

Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten vult aan: “Natuurmonumenten is, samen met haar partners binnen het Droomfonds en Natuurherstel Haringvliet, blij met de integrale ontwikkeling in de noordrand. Een ontwikkeling die kansen biedt voor herstel van delta-natuur, recreatieve voorzieningen en een natuurrijke leefomgeving. Door samenwerking met buren, ondernemers, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland ontstaat er meerwaarde voor iedereen!”

Ook Wim van Leeuwen, die de agrariërs uit de Noordrand vertegenwoordigt, blikt tevreden terug: “Wij hebben met de gemeente en Natuurmonumenten een overeenkomst bereikt over grote maatschappelijke thema’s zoals natuurontwikkeling en opwekking van groene (wind) energie. Daarnaast wordt de toekomst van onze bedrijven door de structuurversterking veilig gesteld!”

LEES OOK: Gemeenteraad brengt werkbezoek aan Ouddorpse stranden

Afspraken
In de overeenkomst is vastgelegd dat Natuurmonumenten eigenaar wordt van het gebied ‘Blok de Wit’. Dit gebied grenst aan het Zuiderdiep en aan De Scheelhoek. Hier  wordt 70 hectare nieuwe natuur gerealiseerd met  wandel- fiets- en vaarroutes. Dat biedt de mogelijkheid landbouw- en recreatieverkeer zoveel mogelijk te scheiden. Daarnaast staan in de overeenkomst afspraken over de realisatie van 78 Megawatt windenergie in de polders. De onderhandelingen daarover tussen de betrokken partijen zijn inmiddels al gestart. De gemeente is ook bezig om samen met de agrariërs in de Zuiderdiep- en Halspolder een grondplan te maken voor de overdracht van gronden van de overheid naar de agrariërs. Onder leiding van het Kadaster is er daarnaast nog kavelruil mogelijk tussen de agrariërs onderling, waardoor een optimale bedrijfsvoering mogelijk is. Op die manier wordt de agrarische structuur in het gebied versterkt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Zuidweg, Senior beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail; [email protected].

Reacties